Hva gjør en Musikkterapeut

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient.

Prosessen er ofte ressursorientert, og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg.

Musikk kan for eksempel skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk, og for å arbeide med sosiale problemstillinger.

Som fagfelt, kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse.

 

Hvem har nytte av musikkterapi?

Barn, ungdom, voksne og eldre med psykiske vansker, med utviklingsmessige utfordringer og lærevansker, mennesker med aldersrelaterte vansker som demens, Parkinson og hjerneslag, personer med rusproblemer, hjerneskader, fysiske funksjonshemninger og andre fysiske og psykiske lidelser har nytte av musikkterapi.

 

Hva gjør musikkterapeuten?

Musikkterapeutens arbeid består i at, ved hjelp av musikkaktiviteter, å tilrettelegge forholdene slik at den enkelte klient får mulighet til å utvikle sine ressurser.

Musikkterapeuten gjør i sitt arbeid bruk av musikk gjennom improvisasjon, låtskriving, tekster, musikk og bilder, utøvende musikk, og læring gjennom musikk.

Musikkterapien er en del av en tverrfaglig behandling og forutsetter planlegging, løpende evaluering og oppfølging.


 

Personlige egenskaper - Musikkterapeut

Musikkterapi setter fokus på musikk som kilde til helse, glede, livsmestring og mening - og som middel for samhandling, kommunikasjon og utvikling.

Studiet i musikkterapi er tverrfaglig, der musikkvitenskaplige, helsefaglige, pedagogiske og samfunnsfaglige perspektiver inngår. Forholdet mellom musikk, helse, individ og samfunn står sentralt.

Masterstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad og en profesjonsutdanning som musikkterapeut.

 

Utdanning / kompetansekrav - Musikkterapeut

I dag er det mulig å utdanne seg til musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole (Oslo) og Griegakademiet - Institutt for musikk (Universitetet i Bergen). De to norske utdanningene samarbeider tett og gir samme kompetanse.

Det finnes også muligheter for årsstudium i musikk og helse på deltid ved Høgskolen i Vestfold og ved Norges Musikkhøgskole (NMH).

Ved NMH, er musikkterapistudiet sammensatt av et årsstudium i Musikk og Helse på bachelornivå og et toårig mastergradsstudium i musikkterapi. Opptakskravet til årsstudiet er to år relevant høyere utdanning og bestått opptaksprøve.

Ved Griegakademiet, tilbys det en 5-årig integrert master i musikk-terapi. Opptakskrav er studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Muligheter for studium på doktorgradsnivå finnes både ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Bergen.

Les mer om studiemuligheter for yrket Musikkterapeut:


 

Jobbmuligheter - Musikkterapeut

Musikkterapeuter jobber innen ulike fagfelt, blant annet i kulturskolen, psykisk helsevern, sykehus, poliklinikker, barnehager, skoler, barnevernet, eldresentre, sykehjem, hospiceprogrammer, fengsler og privat praksis.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Musikkterapeut:

 

Lønnsnivå - Musikkterapeut

Varierer veldig i forhold til hvor man er ansatt: skoleverket, sykehus osv.

For nærmere informasjon om dette, kan man kontakte MFO.

 

Mer informasjon / linker