Hva gjør en psykiater

En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben omfatter forebyggelse, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Barne- og ungdomspsykiatri er en egen spesialisering.

Vanlige arbeidsoppgaver
Psykiatri har som mål å forebygge, diagnostisere og behandle psykiske lidelser, samt å spre kunnskap om faktorer som er av betydning for psykisk helse.

Den medisinske utdanningsbakgrunnen gir psykiateren en særlig forutsetning for å integrere den biologiske synsvinkel med de sosiale, psykologiske og kulturelle synsvinkler på de psykiske lidelsene.
Med tanke på behandling har psykiatrien utviklet metoder til å bearbeide og påvirke menneskers identitet, verdier, følelser, opplevelser og adferd. Bruken av så inngripende metoder på mennesker krever etisk kunnskap, høy etisk bevissthet og åpenhet omkring metodenes virkning og bivirkning.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Det er et overordnet mål at psykiateren er bredt skolert innen alle felter av faget. Psykiatrisk arbeid krever også kunnskaper fra mange fagområder, ettersom flere faktorer i forhold til psykiske lidelser knytter seg til andre medisinske spesialiteter, samt både psykologi og samfunnsvitenskapelige fag. Derfor vil arbeidsmetodene gjerne preges av tverrfaglig samarbeid og tenkning.


Den dominerende delen av det psykiatriske arbeidet bygger på individets ansvar for egen situasjon. Psykiateren må også kunne gi behandling uten pasientens samtykke. Slik behandling må utøves med høy grad av etisk bevissthet og ut fra hensyn til pasientens beste.

Personlige egenskaper - Psykiater

Som psykiater er det viktig at du oppnår tillit hos andre personer, og at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. For å jobbe som psykiater bør man ha interesse for hva som driver mennesker til å ta de valgene de tar.

Utdanning / kompetansekrav - Psykiater

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse. I tillegg har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:

  1. Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  2. Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

En psykiater er i utgangspunktet utdannet lege, med spesialisering i psykiatri. Det innebærer at man først må gjennomføre seks år med medisinstudier. Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år mens du jobber som lege. Første delen er en praksisdel med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten. Etter dette kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli psykiater, velger du spesialiseringen psykiatri.


Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli psykiater, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

Jobbmuligheter - Psykiater

Som psykiater jobber man ved spesialisthelsetjenesten på sykehus eller poliklinikker. Man kan også jobbe på private klinikker eller drive egen virksomhet.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside.

KarriereStart.no - Temaside Psykiater

Lønnsnivå - Psykiater

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Mer informasjon / linker

Norsk psykiatrisk forening http://www.legeforeningen.no/id/11961

Den norske legeforening www.legeforeningen.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner