Hva gjør en øyelege

Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Forebygging, behandling og rehabilitering av de patologiske tilstandene inngår i spesialiteten.

Synsfunksjonen har naturlig nok en sentral rolle.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Som øyelege, arbeider man med selve øynene, øynenes omgivelser, øyelokkene, tåreapparatet, orbita med innhold, hjernenerver, synsbanene og cerebrale synssentre.

Som organspesialitet, er den således avgrenset fra de øvrige spesialiteter, men har anatomisk og funksjonelt nær relasjon til nevrologi/nevrokirurgi, samt til en rekke andre spesialiteter som øre-nese-halssykdommer, kjevekirurgi og plastikkirurgi.

Mange sykedommer med utgangspunkt i andre organer kan også påvirke øyeregionen, herunder også synsfunksjonen, slik at spesialiteten er en integrert del av det generelle medisinske fagfeltet.

Spesialiteten er relativt objektiv, i den forstand at de fleste patologiske tilstander kan observeres og visualiseres. Diagnostikken baseres på tekniske, optiske og nevrofysiologiske undersøkelsesmetoder.


 

Personlige egenskaper - Øyelege

Som lege, må man være interessert i mennesker. Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig.

Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi, må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen.

En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Øyelege

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse.

I tillegg, har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:

  • Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  • Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

 

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år, mens du jobber som lege.

Første delen er en praksisdel, med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten.

Etter dette, kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli øyelege, velger du spesialiseringen øyesykdommer.

Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli øyelege, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen:


 

Jobbmuligheter - Øyelege

Øyelegen kan jobbe på sykehusavdelinger, ved poliklinikker eller i private praksiser.

Som øyelege, kan man også være tilknyttet universitetsklinikker, og jobbe med undervisning og forskning.

I tillegg, kan man jobbe utenlands med humanitære organisasjoner.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside:

 

Lønnsnivå - Øyelege

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering, men legespesialister tjener generelt rimelig godt.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker