Helsesøster

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Helsesøster

En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge.

En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesøster er:

  • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
  • veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
  • hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
  • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier
  • samarbeide med blant annet skole om arbeids- og læringsmiljø
  • kartlegge, planlegge og samordne tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater


Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt.

For å bli helsesøster må du like å omgås barn og ungdom. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker. Rådgivning og veiledning er en viktig del av helsesøsterens oppgave, så du må være flink til å lytte og formidle kunnskap på en god og forståelig måte. Du skal tale barn og unges sak, og må derfor kunne være tydelig og uredd. Jobben krever at du er selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Helsesøster

For å søke opptak til helsesøsterutdanningen må du være offentlig godkjent sykepleier og ha minst ett års relevant yrkespraksis etter at du fikk autorisasjon.

Studievalg.no - Relaterte studier til Helsesøster


 

 

 

Jobbmuligheter - Helsesøster

 

KarriereStart.no - Temaside Helsesøster

KarriereStart.no - Stillingsannonser Helsesøster

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Helsesøster

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner