Hva gjør en Ambulansearbeider

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

  • rykke ut og transportere pasienter til helseforetak
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, sykepleiere og leger.

Tittelen ambulansearbeider er beskyttet ved lov, og utøvelse av yrket krever at du har autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

 

Utdanning / kompetansekrav - Ambulansearbeider

For å bli ambulansearbeider på videregående må man først ta helse- og oppvekstfag VG1, og så kan man ta ambulansefag VG2 og VG3.
Man kan også ta en bachelor på høgskole/universitet. Da får man tittel Paramedic og kan jobbe som ambulansearbeider, men også med andre ting på sykehuset. 


Les mer: Eva forteller om hvordan det er å studere Paramedic

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Ambulansearbeider

Jobbmuligheter - Ambulansearbeider

KarriereStart.no - Temaside Ambulansearbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ambulansearbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ambulansearbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner