Hva gjør en Billedkunstner

Billedkunst, bildekunst eller bildende kunst er en samlebetegnelse for de billedskapende, visuelle kunstartene. Billedkunsten omfatter tradisjonelt særlig malerkunst, tegnekunst, grafikk, skulptur og billedvev, men også nyere uttrykk som fotografi, film, video- og datakunst, installasjon, performance og graffiti.

Ordet billedkunst kan brukes både om de enkelte kunstformene, om arbeidsprosessen og det enkelte kunstverket. I dagligtalen omtales billedkunst bare som «kunst». 

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en billedkunstner kan være:

  • skape kunst
  • planlegge prosjekter
  • formidle og vise fram kunsten, for eksempel i et galleri, atelier eller museum
  • skrive søknader om stipend, tilskudd eller kunstnerlønn
  • undervise eller holde kurs
  • delta på aktuelle arrangementer

 

Personlige egenskaper - Billedkunstner:

Som billedkunstner er du kreativ og engasjert i å skape. Du bør like å snakke, og være flink på å knytte kontakter, med andre innen kunst og kulturverden, da det krever en del insats for å bli kjent som billedkunstner. Hvis man ønsker å vise frem kunsten sin internasjonelt kan også lønne seg å lære seg god engelsk og evt. andre relevante språk. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Billedkunstner

Du trenger i utgangspunktet ingen formalutdanning for å drive som billedkunstner. Dersom du skulle ønske å lære ulike teknikker og kunstarter, så finnes det utdanninger på alle nivåer og de fleste stedene i Norge. 


 

Studievalg.no - Relaterte studier til Billedkunstner

 

Jobbmuligheter - Billedkunstner

 De fleste billedkunstnerene jobber som selvstendig næringsdrivende. De kan jobbe hjemifra, ute, i egne lokaler eller i felleslokaler med andre billedkunstnerer. Det er også mange som videreutdanner seg innen PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) for å kunne jobbe som faglærer innen formgiving, kunst og håndverk.  

 

KarriereStart.no - Temaside Billedkunstner

KarriereStart.no - Stillingsannonser Billedkunstner

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Billedkunstner

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner  

Kilder

www.wikipedia.no