Hva gjør en Provisorfarmasøyt

En provisorfarmasøyt (provisor) har lederansvar på apoteker.

Provisorfarmasøyten gir råd til kunder om trygg og riktig bruk av legemidler. Provisorfarmasøyten har kunnskap om legemidler og stoffene de inneholder. De vet hvordan legemidler framstilles, deres innvirkning på kroppen, og har også kunnskap om hvordan legemidler brukes til å forebygge eller behandle sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for provisorfarmasøyten:

  • lede salget av medisiner og medikamenter
  • kontrollere resepter slik at kunden får dosen legen har foreskrevet
  • forsikre seg om at pasientene har forstått hva virkningene og bivirkningene av medisinene
  • gi opplæring

En provisorfarmasøyt som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek, har tittelen apoteker.

Provisorfarmasøyter er helsepersonell og må ha autorisasjon for å arbeide på apotek og sykehus. Farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for yrkestitlene provisor og reseptar, men de korrekte yrkestitlene er provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.

Provisorfarmasøyten jobber ofte i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell. Provisorfarmasøyt er en EU-godkjent tittel (engelsk: pharmacist) og som norsk provisorfarmasøyt kan du også jobbe i alle EU-land.


Som provisorfarmasøyt bør du være ansvarlig, selvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. 

Utdanning / kompetansekrav - Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter har er en mastergrad i farmasi, en 5-årig universitetsutdanning.

Studievalg.no - Relaterte studier til Provisorfarmasøyt

Jobbmuligheter - Provisorfarmasøyt

Flertallet av provisorfarmasøyter jobber på apotek, men du kan også jobbe på sykehus, i legemiddelindustrien, innen offentlig forvaltning (for eksempel Statens legemiddelverk) og informasjonsvirksomhet, i undervisning og med forskning.

KarriereStart.no - Temaside Provisorfarmasøyt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Provisorfarmasøyt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Provisorfarmasøyt

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner