Hva gjør en Portør

En portør transporterer pasienter og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller andre institusjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for portøren:

  • bringe pasienter til og fra behandling inne på institusjonen
  • transportere matvogner, inventar, medisiner, prøver, journaler og annen intern post mellom avdelingene
  • hjelpe til med å løfte pasienter som har behov for dette
  • ansvar for å frakte avdøde personer til institusjonens kapell
  • betjene hjertestarter

Portøren kan i noen tilfeller ha noe administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer og sortere post.

Arbeidet kan være fysisk krevende og innebærer mye gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell, og kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Personlige egenskaper - Portør

Du må like å arbeide med mennesker. Du må være i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben innebærer å gå mye og at du kan ta noen tunge løft.

Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet.

 

Utdanning / kompetansekrav - Portør

Det kreves ingen formell utdanning for å jobbe som portør. Opplæring blir gitt av arbeidsgiver.

Studievalg.no - Relaterte studier til Portør

Jobbmuligheter - Portør

Du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

KarriereStart.no - Temaside Portør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Portør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Portør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner