Hva gjør en Dramaturg

En dramaturg jobber med kunstneriske produksjoner som teater, opera, ballett, radio, film eller tv.

Dramaturgen er ofte med på å utvikle regikonsepter sammen med regissører. Det dramaturgen bidrar med her er litterær rådgivning, struktur og oppbygging av innholdet i stykkets manuskript.

Dramaturgen bearbeider og analyserer den kunstneriske produksjonen, slik at skuespillere og regissør har et godt utgangspunkt for den praktiske utførelsen av stykket.

Det er også vanlig at dramaturgen samarbeider med scenografen, koreografen, lysmesteren og lydteknikeren.

 

Personlige egenskaper - Dramaturg

Det er viktig å være kreativt og kunstnerisk anlagt, hvis man skal jobbe som dramaturg.

Man må ha evnen til å videreformidle et stykke, fra manuskript til scenen eller andre medieplattformer.

En del av jobben innebærer uregelmessige og ubekvemme arbeidstider, så dette er noe man må være forberedt på.

Ellers bør man ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Dramaturg

Det finner flere muligheter for drama- og teaterutdanninger både i Norge og i utlandet.

Mange dramaturger har en utdanningsbakgrunn innen teatervitenskap.

Les mer om studiemuligheter for yrket Dramaturg:


 

Jobbmuligheter - Dramaturg

Dramaturgen er vanligvis ansatt i større teatre, opera- og ballettscener eller jobber i radio og tv. Noen underviser også i dram.

De aller flest dramaturger er selvstendig næringsdrivende og arbeider på frilansbasis. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Dramaturg:

 

Lønnsnivå - Dramaturg

Lønnsnivået vil være avhengig av utdanning, ansiennitet, arbeidssted og generelle ansettelsesforhold.

Som frilanser, vil lønnen baseres på mengde oppdrag og hvilken type oppdrag man får.

 

Mer informasjon / linker