Hva gjør en Keramiker

En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.

For å kunne lage mange like bruksgjenstander er gode dreieferdigheter viktig. Andre teknikker som brukes er pølseteknikk, relieff og støping. Etter tørking kan produktene dekoreres, brennes og glaseres.

Keramikeren designer egne gjenstander, men tar også imot bestillinger. Siden de fleste keramikere har egen bedrift, må keramikeren også bruke tid og ressurser på markedsføring og salg.

Som keramiker bør du ha god form- og fargesans og være kreativ. Du bør også ha tegneferdigheter. Ettersom arbeidet ofte er tidkrevende og teknisk utfordrende er det viktig å være tålmodig. Du bør også like å skape egne ting og eksperimentere med nye produkter. 

Utdanning / kompetansekrav - Keramiker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Keramiker

Jobbmuligheter - Keramiker

Keramikere er som oftest selvstendig næringsdrivende, men deling av verksted er ganske vanlig.

Noen jobber i håndverksbedrifter og verksteder eller er ansatt i skoleverket som lærere i kunst og håndverksfag.


KarriereStart.no - Temaside Keramiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Keramiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Keramiker

Lønnsnivå - Keramiker

Lønnen som selvstendig næringsdrivende kan variere etter arbeidsmengde og salgspotensiale. Håndverkere i varehandelen tjener i gjennomsnitt 394 800 i året (SSB 2012).

Det kan være vanskelig å slå gjennom som kunstner, og endel keramikere har derfor en annen jobb i tillegg. Det finnes imidlertid en del stipender og støtteordninger for utøvende kunstnere.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner