Hva gjør en Kreftsykepleier

Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie og arbeider med mennesker som er rammet av kreft. Dette arbeidet kan foregå både på sykehus, sykehjem og i åpen omsorg.

Kreftsykepleierens ansvarsområder er:

  • forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • undervisning, fagutvikling, administrering og ledelse av helsetjenesten er også kreftsykepleiers ansvar.
  • å gi støtte og omsorg til både pasienter og pårørende
  • særskilt ansvar for å lindre symptomer som er plagsomme for den kreftsyke
  • sørge for å være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende

Som sykepleier har du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra forskjellige arbeidssteder, primæroppgavene på institusjonen du jobber, og spesialiseringen du har.

En kreftsykepleier er en sykepleier med videreutdanning.

Som kreftsykepleier jobber du som oftest med flere grupper helsepersonell, og du må ha gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner. Ofte vil du møte mennesker i en vanskelig livssituasjon. Du må ha god faglig innsikt, kunne opptre med ro i kaotiske situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og god måte. I jobben blir det ofte brukt høyteknologisk utstyr, og det er viktig å kunne utnytte dette optimalt.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kreftsykepleier

For å bli kreftsykepleier, må du videreutdanne deg etter endt sykepleieutdanning. Det kreves at du har to års praktisk erfaring før du begynner på videreutdanningen. 


Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli kreftsykepleier, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

Jobbmuligheter - Kreftsykepleier

Som kreftsykepleier kan du arbeide både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Aktuelle arbeidssteder på sykehus kan være spesialavdelinger, poliklinikker og andre avdelinger. Utenfor sykehusene kan kreftsykepleieren jobbe i eksempelvis sykehjem, åpen omsorg, med undervisning eller i organisasjoner som hjelper pasienter og pårørende. 

KarriereStart.no - Temaside Kreftsykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kreftsykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kreftsykepleier

Lønnsnivå - Kreftsykepleier

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner