Hva gjør en Pilot

Pilotyrket kan deles inn i flere kategorier:

  • trafikkflyger med fly og helikopter i sivil luftfart
  • pilot i Forsvaret med jagerfly, spesialfly, transportfly og helikopter

Vanligvis består trafikkflybesetningen av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygningen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

Personlige egenskaper - Pilot

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. En flyger må gjennomgå hyppige legeundersøkelser avhengig av alder. Hvert halvår må flygere gjennomføre skriftlige og praktiske prøver. Piloten skal ha rask reaksjonsevne og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner.

Utdanning / kompetansekrav - Pilot

Du kan utdanne deg til pilot gjennom sivil eller militær utdanning.

Studievalg.no - Relaterte studier til Pilot

Jobbmuligheter - Pilot

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, taxiflyging, ambulansetjeneste, flyfotografering eller andre spesialoppdrag.


Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognogseringsfly og helikopter. Dagene som pilot i Forsvaret kan være mer uforutsigbare enn i det sivile. Mange begynner sin karriere som pilot i Forsvaret før de går over til sivil luftfart.

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

KarriereStart.no - Temaside Pilot

KarriereStart.no - Stillingsannonser Pilot

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Pilot

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner