D rømmer du om høy lønn, men er ikke motivert for tre til fem år på skolebenken?

Her er yrkene som kun har opp til to år med utdanning etter videregående, og hvor du samtidig kan forvente en høy lønn.

 

Piloter

Kommersielle piloter tjener i snitt 1 041 840 kr i året.

Det kreves to år med utdanning for å bli pilot. Du kan ta pilotutdanning i Norge ved Pilot Flight Academy, som holder til på Torp Sandefjord lufthavn og Notodden flyplass.

For å komme inn på pilotutdanningen, må du bestå en opptaksprøve, hvor søkerens motivasjon, modenhet og egnethet testes.

Det er også en minimums og maksimumshøyde for å kunne ta pilotutdanning, og du må være mellom 150-200 cm høy for å kunne bli pilot. I tillegg, må du bestå en flymedisinsk undersøkelse (pilot.no).

 

Flygeleder

Flygeledere kontrollerer og overvåker flytrafikk fra bakken, og tjener faktisk nesten like mye som pilotene. Gjennomsnittslønnen til en flygeleder er på hele 1 008 120 kr i året.

Det kreves to år med utdanning, for å bli flygeleder.

Avinor tilbyr utdanning som flygeleder, som består av et forkurs i Norge, initial training, transisjonskurs (for å lære lover, regler, systemer og metrologi) og praktisk opplæring/trening. OBS! Husk at søknadsfristen for denne utdanningen er 15. februar!


 

Flymekaniker

En flymekaniker tjener i snitt 587 280 kr per år.

Flymekanikere jobber med reparasjoner av fly, blant annet motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater.

Man skiller mellom flysystemmekanikere (avionikere eller flyelektrikere) og flystrukturmekanikere.

For å bli flymekaniker, kreves det tre år med yrkesfaglig utdanning fra videregående skole, og to år som lærling i en bedrift.

LES OGSÅ: 5 tips som kan gjøre karrierevalget lettere

 

Elektriker

En elektriker monterer og reparerer elektriske artikler og systemer i boliger og bygninger.

Yrket passer for deg som er interessert i tekniske innretninger og som er villig til å jobbe på ugunstige tider av døgnet.

For å bli elektriker, må du ta to år med elektrofag på videregående skole og være lærling i en bedrift i 2,5 år.

En elektriker tjener i snitt 503 640 kr per år.

LES OGSÅ: Fra arkitekt i New York, til filmskaper i London

  

Boreoperatør

Bore- og vedlikeholdsoperatører jobber innenfor olje og gassektoren, petroleumssektoren, og bygg og anleggssektoren.

Gjennomsnittslønnen for en boreoperatør er på 712 440 kr per år.

For å bli boreoperatør, må du gå to til tre år på videregående skole, ta boreoperatørfag, og være to år som lærling i en bedrift.


 

Logistikkoperatør

En logistikkoperatør er leder for logistikk og/eller transport, og tjener i snitt 697 800 kr per år.

For å bli logistikkoperatør, må du ta to år fagutdanning innen logistikkfag og være to år som lærling i en bedrift.

LES OGSÅ: Sletter deler av studielånet til lærere

 

Selger

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det.

En salgs- eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år, og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år. 

Hvor god du er til å selge og hvor mye du faktisk selger kan være avgjørende for hvor mye du tjener som selger. Selgere som har provisjonslønn og deltar i salgskonkurranser på jobb, kan tjene mye, hvis de er flinke til det de gjør.

LES OGSÅ: Ny teknologi og roboter setter arbeidsplasser i fare

 

Politiker

En politiker er ansatt i et politisk verv.

For å bli politiker, må du være medlem av et politisk parti og bli valgt inn (få mandat) under valget.

En politiker har ingen formelle krav til utdanning, men det kan nevnes at mange av politikerne i Norge har tatt ulike former for høyere utdanning.

Kommunale politikere tjener i snitt 871 560 kr per år. Statlige politikere tjener i snitt 963 480 kr per år.


 

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent ordner alt det praktiske før gravferden, etter at noen har gått bort.

Skal du være gravferdskonsulent, er det viktig at du liker å jobbe med mennesker, kan kommunisere godt, og vise medfølelse med og respekt for mennesker i sorg.

Den gjennomsnittlige lønnen til en gravferdskonsulent er på 496 920 kr per år.

Det er ingen formelle krav utdanning for å jobbe i et begravelsesbyrå, men noen selskaper tilbyr kurs for de ansatte.

LES OGSÅ: Hvor finner vi jobbene i fremtiden?

 

Lokomotiv- eller T-banefører

En lokomotiv- eller t-banefører har som oppgave å kjøre tog, trikker eller T-baner.

Den gjennomsnittlige årslønnen for en lokfører er på 703 800 kr per år.

Utdanning kan tas ved Norsk fagskole for lokomotivførere, varer i ett år og utgjør 60 studiepoeng. I løpet av studieåret, har du både teori og praksis.

LES OGSÅ: Sindre sitt første år som økonomimedarbeider - Mitt første år

 

Tilkomsttekniker

Tilkomstteknikere utfører reparasjoner og setter opp installasjoner, gjennom å rigge eller spleise, og må klatre for å komme seg til der de skal jobbe.

En tilkomsttekniker tjener i snitt 507 000 kr per år.

For å bli tilkomsttekniker, kreves en yrkesfaglig utdanning fra videregående som sveiser, elektriker eller lignende, og et tilleggskurs for tilkomstteknikere.

Det finnes risikotillegg for ulike jobber, og tilkomstteknikere, som ofte jobber høyt oppe, kan motta slike tillegg.


 

Heismontør

En heismontør monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Det kreves to år med yrkesfaglig utdanning på videregående skole, og 2,5 år som lærling i bedrift for å bli heismontør, og de tjener i snitt rundt 600 000 kr per år.

LES OGSÅ: Håkons første år som rådgiver i Miljøstiftelsen ZERO - Mitt første år

 

Dykker

Yrkesdykkere jobber med å utføre søk og reparasjoner under vann.

For å jobbe som dykker, kreves et dykkersertifikat. I tillegg, kan det være nødvendig med et fagbrev.

Relevante fagutdanninger kan for eksempel være innen bygg og anlegg. Du kan også ta tilleggsutdannelse som yrkesdykker. 

Den gjennomsnittlige årslønnen for en yrkesdykkere er i snitt 545 640 kr per år.

LES OGSÅ: Disse yrkene og utdanningene blir det økt behov for i fremtiden

  

Finmekaniker

Finmekanikere jobber med reparasjoner av små produkter, som kameraer, klokker og lignende.

En gjennomsnittlig årslønn for en presisjonsinstrumentmaker eller -reparatør er på 481 080 kr per år.

Dette yrket passer for deg som er tålmodig, nøye og liker å jobbe med små mekanismer og deler.

 

Yrkessjåfør

Yrkessjåfører kjører store vogntog og frakter varer over store avstander.

Yrket passer for deg som liker å kjøre bil og å tilbringe dagene alene på veien.

En yrkessjåfør kan tjene opp til 500-600 000 kr per år, inkludert ulike tillegg.

For å bli yrkessjåfør, kreves det bare sertifikat på store vogntog, altså førerkort klasse CE.


 

Trafikklærer

Trafikklærere gir opplæring til nye sjåfører som skal ta førerkort.

For å bli trafikklærer, kreves det to år med utdanning.

Utdanning tilbys ved Nord universitet (i Stjørdal) og ved OsloMet.

Gjennomsnittlig årslønn for trafikklærere ligger på 487 680 kr per år. Jobber du mye, er det mulig å tjene opp til 500.000 - 750.000 kr per år.

 

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter jobber med veiledning og oppfølging av innsatte i norske fengsler.

For å bli fengselsbetjent, kreves to år med utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Utdanningen er lønnet, og du må tjenestegjøre i et fengsel i minst ett år, når du er under utdanning.

For å bli tatt opp til utdanningen, må du ha generell studiekompetanse, være over 20 år, ha førerkort, plettfri vandel og god psykisk/fysisk helse. Du må også bestå ulike fysiske tester.

Lønnen for en fengselsbetjent ligger på 511 320 kr i snitt per år.

 

Mulig å tjene godt i de aller fleste yrker

Tallene i denne artikkelen er basert på gjennomsnittslønnen i ulike yrker, men det er mulig å tjene både mer og mindre enn gjennomsnittet i de aller fleste yrker.

Noen personer er ekstremt produktive, andre jobber veldig mye eller har flere jobber samtidig. Andre har talent og lidenskap for sitt eget yrke, og er utrolig flinke til det de gjør.

Dette er alle faktorer som igjen vil være med på å avgjøre hva du tjener.

Høy lønn betyr derimot ikke mye, hvis du ikke trives med det du gjør.

Når det kommer til valg mellom å ta utdanning eller ikke, eller valg av utdanning generelt, så anbefaler vi i StudentTorget å basere valget ditt på hva du faktisk ønsker å drive med i fremtiden. Det vil gjøre både utdanningsprosessen og arbeidshverdagen mye bedre!


Kilder: pilot.no, utdanning.no, avinor.no