Hva gjør en Treskjærer

Som treskjærer former, restaurerer, rekonstruerer og utsmykker du treprodukter med utskjæringer. Treskjæreren bruker hovedsakelig treskjærerjern til å lage alt fra små bruksgjenstander til møbler og kirkeutsmykning. Treskjærere skjærer oftest i tradisjonelle stilarter som barokk, rokokko, dragestil eller dyreornamentikk, men lager også egne uttrykk.

Ofte er treskjæreren ansvarlig fra skisse til utforming og overflatebehandling av et produkt. Treskjæreren sørger for at produktene kan brukes i kombinasjon med materialer som metall eller glass. En del treskjærere holder også kurs i treskjæring.

Det er i dag få profesjonelle treskjærere. Selv om treskjærerfaget er et håndverksfag i utdanningssystemet, regnes det ofte som kunsthåndverk.

Mange treskjærere har også kompetanse som møbelsnekkere.

Som treskjærer bør du være nøyaktig og ha godt håndlag. God forståelse form, estetisk sans og kreative evner er ønskelige egenskaper. Tegneferdigheter er også viktig i treskjærerfaget. God fargesans kan være en fordel.


Utdanning / kompetansekrav - Treskjærer

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Treskjærer

Jobbmuligheter - Treskjærer

Treskjærere kan være ansatt i mindre verksteder eller etablere seg som selvstendige treskjærere. Faget kombineres ofte med møbelproduksjon eller annen virksomhet. 

KarriereStart.no - Temaside Treskjærer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Treskjærer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Treskjærer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner