(StudentTorget.no):

Rekruttering AS har fått klarsignal fra Kunnskapsdepartementet til å opprette en database som skal inneholde navn og utdannelse på alle uteksaminerte studenter. En håpløs ordning mener NSO, uproblematisk hevder Rekruttering AS.

Det private selskapet Rekruttering AS kan nå hente inn lister over studenter fra alle norske høyskoler og universitet. Aftenposten skriver tirsdag om at NTNU i Trondheim og det juridiske fakultet ved universitet i Oslo har gitt ut adresselister til det private rekrutteringsbyrået.

 

- Helt håpløst

Lister fra bygg og anlegg ved NTNU er allerede utlevert etter at de ble overprøvd av Kunnskapsdepartementet om at dette var offentlige opplysninger, skriver adressa.no.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Kim O. Kantardjiev, reagerer på denne måten å hente inn informasjon på.

- HELT HÅPLØST: Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Kim O. Kantardjiev syns ikke noe om at informasjon om studenter blir gitt fra utdanningsinstutisjonene til Rekruttering AS.

- Vi syns i utgangspunktet at dette her er helt håpløst at studenters informasjon gis ut på denne måten. Vi ser ingen grunn til at private aktører skal ha tilgang på denne informasjonen. I den grad rekrutteringsbyrået har gode hensikter, er det ikke gitt at alle har det. Det skal være vanskelig å få ta i slik informasjon for store grupper, sier han til StudentTorget.no

Kantardjiev understreker at det er andre gangen en slik problemstilling dukker opp.  De gir ikke opp kampen med myndighetene.

- Vi tok opp dette med politisk ledelse i forrige runde og vi kommer til å fortsette med denne problematikken til vi får en løsning som er akseptabel for studentene.

 

Ser ikke problemet

Daglig leder for Rekruttering AS, Kjell Klynderud, ser ikke problemet med at de kan innhente informasjon om studenters navn, utdannelse og uteksamineringsår.
Informasjonen rekrutteringsselskapet får fra universiteter og høyskoler gjør at de har lister som brukes til å finne personer som kan være aktuelle til en jobb.

Informasjonen Rekruttering AS mottar er studieretning, navn og året studenten ble uteksaminert. Har selskapet en kunde som ønsker nyutdannede eiendomsmeglere, finner de frem listen med navn og nr på de som faller innenfor denne kategorien.

- Når vi finner kandidater spør vi om de er interessert, er de ikke interessert så legger vi på, men treffer vi på de som er interessert i det vi kan tilby, ber vi om mer informasjon som CV, attester og bilde, personene frivillig kan velge å gi oss. Der etter opprettes en profil, som bare vi har tilgang på. og som vi bare tar frem når vi treffer på de søkeordene vedkommende er interessert i dukker opp i en jobb personen kunne tenke seg.

De som er blitt ringt opp av Klynderud har stilt seg positive til tilbudet Rekruttering AS kan gi dem, han kan fortelle om få negative tilbakemeldinger. Klynderud mener at deres tilbud gir studentene en gylden anledning til å få gratis bistand av profesjonelle folk til å hjelpe deg selv til en raskere karriere og bedre jobb.

- Ønsker du å få din informasjon slettet i denne databasen, blir det gjort med engang, det er ikke noe problem opplyser Klynderud.

 

Skeptisk

Aftenposten skriver at Datatilsynet ser dette som svært problematisk i forhold til personvern og taushetsplikt. De er skeptiske at bedrifter kan hente inn informasjon om studenter og er imot den negative utviklingen av offentlige dataregistre.

- Dette har flere svært problematiske sider, både i forhold til personvern og taushetsplikt, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til Aftenposten.no.

Det er den nye offentlighetsloven fra 2009 som gjør det mulig for bedrifter og andre aktører kan be om slike opplysninger.