(StudentTorget.no):

I desember ble det arrangert en bokseturnering på Betong, Chateau Neuf, i regi av Det norske studentersamfund (DNS) og med økonomisk støtte fra Universitetet i Oslo (UiO). Lite visste arrangørene at det var  en lovgivning som skulle slå knockout på dem.

Det var etter å ha hatt problemer med å skaffe en dommer til arrangementet at daværende nestleder i DNS, Morten Johansen tok kontakt med Norges bokseforbund (NBF) for å få visshet i reglement rundt arrangementet.

– Jeg ringte for sikkerhets skyld presidenten i NBF. Han fortalte at for å kunne avholde boksekamper med dommere sertifiserte av NBF, må man være en bokseklubb med medlemskap i forbundet. Så la han til noe sånt som at det ikke er forbudt å kjøpe seg et par hansker å slå på hverandre, noe jeg feiltolket som at arrangementet ikke var i strid med loven, men at vi måtte ordne dommer selv, sier Johansen til studentavisen Universitas.

Johansen kaller det hele en misforståelse fra hans side, da han ikke visste at knockoutloven fra 2002 krever at arrangøren har fått tillatelse til å avholde en turnering hvor seier ved knockout er tillatt.

 

 Knockoutloven

Lov som trådde i kraft 1. januar 2002 om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

§1: «Organisert konkurranse, oppvisning eller treningskamp der knockout er tillatt, kan bare finne sted etter godkjenning av Kongen. Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampen på grunn av støt mot hodet.»
 
Man må søke en godkjenningsnemd, nedsatt av Kulturdepartementet, om tillatelse til å arrangere konkurranser der seier ved knockout er tillatt.
 
I vurderingen av om godkjenning skal gis, skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøverens helse og sikkerhet.
 
Brudd på loven kan innebære inntil tre måneder fengsel eller bøter.
 
Skyggeboksing o.l. omfattes ikke av loven.
 
Kilde: www.lovdata.no
 

Ulovlig, men ikke alvorlig?

– Når det blir arrangert en boksekamp der knockout er tillatt må det først innhentes en tillatelse fra en egen godkjenningsnemd, oppnevnt av Kulturdepartementet. Dette skal gjøres i forkant av et slikt arrangement, sier Bente Gerner, politiinspektør i Oslo politidistrikt i en e-post til studentavisen Universitas.

Gerner ønsker ikke å si noe om hvorvidt dette var en turnering som hadde fått tillatelse dersom arrangøren hadde søkt, men viser til lovens mange krav.

Til tross for at brudd på loven i verste fall kan føre til inntil tre måneder fengsel eller bøter, tenker ikke Johansen at feiltolkingen er alvorlig.

– Slik jeg forstår lovteksten er intensjonen til loven fulgt da vi har sørget for å ta hensyn til sikkerheten og helsen til deltakerne. Det er kun en formalitet som er oversett. Videre fremgår det av lovteksten at det kun er når loven brytes med overlegg at det anses for å være alvorlig, ikke når dette skjer fordi man ikke kjenner til loven, sier Johansen.

Han innrømmer at det burde ha blitt gjort grundigere undersøkelser rundt lover og regler, men er mest av alt undrende til lovens eksistens.

– Norge er et land som liker å passe på innbyggerne sine. Hvis man blir syk får man både legehjelp og sykepenger. Betingelsen for dette er at staten tillater seg å forby eller avgiftsbelegge visse risikoaktiviteter, slik at friske folk ikke ender opp som syke og dermed belaster disse velferdsordningene unødig. Inntil videre kan de risikovillige imidlertid trøste seg med at man, så vidt jeg vet, fortsatt kan sykle uten hjelm og lese i dårlig lys, sier Johansen.

 

Stilte krav

DNS mottok 20 000 kroner fra UiOs aktivitetsmidler til arrangementet, men kulturkonsulent i SiO Studentliv, Sigurd Christopher Lund, som også sitter i aktivitetsmidlenes tildelingskomité sier at midlene ble delt ut med krav om at DNS fulgte gjeldende regler.

– Da DNS fikk tildelt midler til arrangementet stilte vi som krav at turneringen skulle avholdes i henhold til gjeldende regler og retningslinjer for en bokseturnering, og tildelte midler deretter, sier Lund til Universitas.

Kilde: Universitas.no