Bygging av studentboliger

I forslaget til statsbudsjett for 2009, som finansminister Kristin Halvorsen la frem for Stortinget i dag, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til bygging av studentboliger med om lag 70 millioner kroner, til om lag 220 millioner totalt. Dette betyr at Regjeringen sier ja til bygging av om lag 1 000 nye studentboliger i 2009.
Men direktør Lisbeth Dyrberg ved Studentsamskipnaden i Oslo ønsket ikke å bejuble Regjeringens løfter før hun har satt seg nærmere inn i tallmaterialet.

- Det er mer ved dette enn bare tallene, og noen ordentlig kommentar ønsker jeg ikke å gi før jeg har sett nærmere på hele bildet, sier Dyrberg til StudentTorget.

Edwin Ebbenson Forstrøm, student og styreleder ved Studentsamskipnaden i Bergen er storfornøyd med Regjeringens løfter.

- Dette viser at det nytter å mase på politikerne, mener Forstrøm. Han fremhever spesielt at Regjeringen foreslår at kostnadsrammen for bygging av studentboliger kan økes med inntil 100 000 kroner for å styrke miljø- og energifremmende tiltak.

- Dette er bra og etterspurt, men blir ofte nedprioritert, påpeker Forstrøm.

 

Nybygg

Regjeringen ønsker å bevilge 60 millioner kroner i til nybygg ved Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen, og 20 millioner kroner i startbevilgning til nytt bygg for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo.  Regjeringen ønsker også å bevilge 8 millioner kroner til planleggingsarbeid i forbindelse med lokalisering av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet på Ås og samorganisering av NVH og Universitetet for miljø og biovitenskap.

- Det er gledelig med nybygg, sier SiB-leder Forstrøm.

 

Skuffede utenlandsstudenter

ANSA, samskipnaden for norske studenter i utlandet, er ikke imponert over budsjettet. Tross et massivt fall i antallet norske studenter som tar hele utdannelsen i utlandet de fire siste årene, legger Regjeringen fram nok et statsbudsjett uten å styrke utenlandsstudentenes rammevilkår, skriver organisasjonen i en pressemelding. Samskipnaden mener Regjeringen bør legge bedre til rette for at studentene kan dra tidligere ut og bli ute lenger.

- Dette er et «bli hjemme»-budsjett, mener ANSA-leder Anders Fjelland Bentsen (bildet).

- Det vi behøvde nå var en solid oppfordring til studentene om å dra ut for å tilegne seg internasjonal erfaring. De studentene som er lengst ute og som betaler mest for utdanningen har samtidig de dårligste finansieringsvilkårene i Lånekassen. Studier i utlandet må ikke bli en mulighet kun for de få og privilegerte, sier Bentsen.

 

Ikke større studielån

Det legges ikke opp til noen reell økning i den generelle utdanningsstøtten i budsjettet. Utdanningsstøtten øker med tre prosent, noe som vil si at basistøtten til studentene stiger fra 85 000 kroner i året til 87 600 kroner i året. Dette samsvarer imidlertid med økningen i konsumprisindeksen.