(StudentTorget.no):

Alder: 23
Fra: Sandefjord
Studerer: Profesjonsstudiet i psykologi
Studiested: Universitetet i Oslo

Først av alt må vi få gratulere med valget som ny leder av LNU! Hva blir det viktigste arbeidet for deg som leder i året fremover?

Tusen takk, det er en stor ære å få tillit til å lede LNU de neste to årene. Jeg har mye viktig arbeid foran meg, som for eksempel å bli enda bedre kjent med de flotte medlemsorganisasjonene våre. I år er det stortingsvalg, så den viktigste saken for meg i mitt første år som leder er å få flere unge til å stemme. Unges valgdeltakelse er lavere enn alle andre aldersgrupper, og det gjør at unge ikke blir hørt i like stor grad som andre grupper i samfunnet. LNU jobber for å inkludere enda flere i demokratiet vårt, og i år setter vi fokus på at flere unge må bruke stemmeretten sin.


Hva var det som fikk deg til å bli engasjert i LNU?

LNU har vært en viktig kilde til penger for mange av aktivitetene jeg har deltatt på i oppveksten, og jeg ønsker å jobbe for at enda flere barn kan få oppleve fellesskap og engasjement gjennom sånne aktiviteter. Jeg startet tiden min i LNU som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling, hvor jeg fikk jobbe med medvirkning på et globalt nivå, og etter det har jeg vært helt hekta. Jeg brenner for at barn og unge skal ha meningsfylte fritidsaktiviteter der de bor, og at de skal bli hørt i samfunnet vårt.

LNU har tatt til orde for en nasjonal handlingsplan for å inkludere ungdommer i demokratiske prosesser. Hva kan man gjøre for å øke ungdommers innflytelse i demokratiet?

For å øke ungdommers innflytelse i demokratiet må vi øke ungdoms deltakelse. Det kan være gjennom valg, ved å øke valgdeltakelsen og ved å senke stemmeretten til 16 år slik at det blir flere unge velgere som kan være med å bestemme. I forsøkskommunene fra 2011 og 2015 hvor man hadde stemmerett for 16-åringer ble flere unge kandidater valgt inn i kommunestyrene slik at de ble mer representative for befolkningen. Det er skikkelig bra! Vi må jobbe for å skape gode systemer for medvirkning lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ungdom må få representere seg selv og velge sine egne representanter, de må få tilgang til informasjon og opplæring, og de må inkluderes i hele prosessen.

Hvordan er det å kombinere studiene med å være aktiv i organisasjonslivet?

Jeg synes det å være aktiv i LNU og diverse medlemsorganisasjoner har vært en perfekt avkobling fra studier. Tidvis har det vært hektisk, men som oftest gir organisasjonslivet mye glede og mestring som er godt å ha med seg på lange lesedager. Som leder av LNU blir jeg frikjøpt og da tenker jeg å benytte muligheten til å fokusere helt og fullt på vervet mitt en stund.

Hva er det beste med å studere?

Det beste med å studere er definitivt praksis! Jeg går profesjonsstudiet i psykologi, og ingenting er så lærerikt som å komme ut i virkeligheten og få jobbe med og lære av dyktige psykologer. Da faller liksom brikkene fra teorien på plass på en helt ny måte. Ellers har jeg vel trivdes godt med den fleksible timeplanen studier medfører.

Hva er det verste med å studere?

Når instituttet gjør endringer på kort varsel uten at vi som studenter involveres i prosessen, enten det er obligatorisk undervisning på timeplanen eller selve studieløpet som endres. Det stresser meg fordi jeg som oftest har en fullbooket timeplan som skal gå opp, også irriterer det meg når de tar tiden vår for gitt. Studenter har også rett til å medvirke i slike prosesser!

Du kan velge tre mennesker – levende eller døde – til din kollokviegruppe, hvem velger du og hvorfor?

I min kollokviegruppe skal vi finne ut hvordan vi kan gjøre det bedre å være ung i Norge, og derfor velger jeg meg tre damer som kan bidra til å gjøre nettopp dette:

• Guro Ødegård, som er leder av Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og som er ekspert på ungdomsmedvirkning.

• Anne Lindboe som er Barneombud i Norge og jobber daglig for at barn og unge skal få rettighetene sine oppfylt.

• Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister, og dermed den viktigste politikeren for barn og unge i Norge i dag.

Til sammen er jeg sikker på at vi kan ha gode diskusjoner og finne løsninger som kan gjøre hverdagen til barn og unge bedre!

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå.

Akkurat nå må det bli Pippisangen, rett og slett fordi jeg skal leve etter hennes motto de neste to årene «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert».