(StudentTorget.no):

Alle tre satsene øker med henholdsvis 0,127 prosent, 0,117 prosent og 0,145 prosent, og følger derfor en svak eksisterende trend for renteutvikling på lån fra Lånekassen. Det siste halve året har rentene i Lånekassen hatt oppgang fra det lave nivået i 2017 og første del av 2018.

 

Så bør man egentlig binde renta nå, eller ikke?

 

– Det er mange som lurer på om de skal binde renten. Det må kundene selv avgjøre basert på om man trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om man vil spekulere i om det lønner seg å binde, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

 

– Å binde renten kan man se på som en forsikring mot økte utgifter. Det gir en forutsigbar økonomi de neste tre, fem, eller ti årene. Hvis man er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, som for eksempel i en etableringsfase, kan det å binde renten være trygt. Over tid har flytende rente som oftest vært gunstigere enn å binde renten.

 

Hun understreker at det å binde renten bør være et personlig valg basert på den enkeltes økonomiske situasjon, og at Lånekassen ikke oppfordrer kundene sine til det ene eller andre alternativet.


 

Renteutvikling fremover basert på sentralbankens prognoser

Ifølge sentralbankens prognoser fra september vil styringsrenta øke med 1,25 prosent innen utgangen av 2021. Hvis prognosene slår til, vil tilbudet på dagens tre-års fastrente (2,472 prosent), være gunstigere enn flytende rente over de tre neste årene.

 

Hvis markedet utvikler seg som prognosene tilsier, vil dagens flytende rente i Lånekassen på 2,090 prosent øke med 1,25 innen 2022, og vil derfor gå opp til 3,340 prosent. I gjennomsnitt vil den flytende renten da være 2,715, mot dagens fastrente på 2,472 prosent.

 

Hvis dette blir tilfellet, vil en kunde som har studiegjeld på 300 000 kroner da kunne spare cirka 2 100 kroner fram til 2022 på å ha tre-års fastrente istedenfor flytende rente. Merk at dette er kun gitt at renteutviklingen blir eksakt slik som sentralbanken spår.

LES OGSÅ: Boliglån - Bankene setter strengere krav til unge

 

Nytt sentralbankmøte midt i tilbudsperioden

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember. Alle som skal søke om fast rente, gjør det på Dine sider på lanekassen.no.

 

Sentralbanken skal ha et nytt rentemøte 13. desember, altså midt i tilbudsperioden.


 

– Vi følger med på hvilke signaler det kommer ut av møtet, fortsetter Funnemark, men hun vil ikke spekulere rundt dette.

 

590 800 av tilbakebetalerene i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, og 51 900 har fastrente.

LES OGSÅ: Asparges med Parmesan

 

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente. Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Dette beregningsgrunnlaget gjelder både flytende og fast rente i Lånekassen.

 

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene i Lånekassen. Modellen baserer seg på data som bankene er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen. Finansportalen er en nettjeneste fra Forbrukerrådet som presenterer bank-, forsikrings- og investeringstilbud fra banker og forsikringsselskaper.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge