(StudentTorget.no):

Gisle Hellsten, leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, har tidligere uttalt til StudentTorget at fordelene med internships og andre praktikantstillinger er mange og tydelige: 
 
− Man får relevant praktisk erfaring, man bygger nettverk og man får sett sammenhengen mellom teori og praksis, bare for å nevne noe. Dessuten får man en smakebit av hvordan det er å jobbe i en organisasjon, noe som kan påvirke senere karrierevalg – enten ved at en ønsker å fortsette, eller at en finner ut at en vil gjøre noe annet, sier Hellsten.
 
Det amerikanske rekrutteringsselskapet ZipRecruiter har skrevet et innlegg på careerealism.com, hvor de nevner seks gode grunner til å velge et internship:

 

ØKENDE TREND: Gisle Hellsten ved Karrieresenteret på UiO tror at praktikantstillinger kommer til å øke i omfang i årene som kommer. 

 

 

Bruk det du har lært 

Selv om du går på en bra skole, og du jobber hardt med skolearbeidet, så finnes det uansett grenser for hva du kan lære om jobben du utdanner deg til. Studiene gir deg teorien, arbeidsmetodene og ferdighetene som er sentrale for yrket du sikter mot, men det er ingenting som er mer lærerikt enn å bruke dette i praksis.

Ved å gjennomføre et internship vil du ha 3 til 12 måneder av kontinuerlig muligheter til å praktisere, raffinere, og bygge videre på det du har lært på forelesningene.
 
 

Finn ut hva du liker

 
Enhver jobb og ethvert arbeidssted er unikt. Gjennom et internship kan du finne ut om en bestemt jobb er riktig for deg, samtidig som du får innsikt i hva slags organisasjon du ønsker å jobbe for (for eksempel stor eller liten bedrift, avslappet eller formelt miljø osv.) Tenk på det som å prøvekjøre en bil før du kjøper den.

 

Bygg nettverk med de rette folkene

 
Man danner seg gjerne et faglig nettverk med andre studenter i studietiden, men gjennom et internship får man også muligheten til å danne kontakter i en profesjonell setting. Enten det skjer gjennom personlige møter, kontakt via telefon eller om man jobber sammen, så vil praktikanter regelmessig møte mennesker som kan være nyttig å kjenne senere i yrkeslivet.
 
I tillegg vil man også få kontakter som kan gi en god attest på arbeidsmoral og kompetanse som en universitetsprofessor ikke kan gi. 
 
 

Etabler din profesjonelle identitet

 
Å forholde seg til kolleger på arbeidsplassen er annerledes enn å forholde seg til jevnaldrende medstudenter.
 
Gjennom et internship får man muligheten til å bli fortrolig med rollen som ansatt, man får erfaring med normal jobbetikette, man etablerer nye arbeidsvaner, lærer hva slags arbeidstaker man er, man finner ut hva som motiverer, og man lærer om hva som skal til for å lykkes.
 
 

Muligheter for ansettelse

 
Selv om det ikke finnes noen garanti, leder praksisplasser ofte til videre jobbmuligheter. Arbeidsgiveren har allerede investert tid og penger på opplæringen din, og de har allerede lært mye om hvordan du fungerer i bedriften. Dersom du spiller kortene dine riktig kan du ha et jobbtilbud allerede før du har sendt en eneste søknad.
 

SE OGSÅ: Ledige internships på KarriereStart.no