(StudentTorget.no):

Navn: Bettina Barlinn

Alder: 22

Studieretning: Arkitektur

Studiested: KADK Arkitektskolen, København, Danmark

Jobber nå som praktikant for det danske arkitektkontoret SLA før hun fortsetter på master etter sommeren.


Hvordan kom du fram til at det var til Danmark du ville dra?

Jeg visste tidlig at jeg ville studere arkitektur, så etter videregående flyttet jeg til en liten by utenfor København heter Holbæk for å gå på kunsthøjskolen. Der gikk jeg et halvt år og hadde fag som arkitektur, design, tegning, maleri – og jeg elsket det. Jeg var den eneste nordmannen og fikk derfor mange gode, danske venner. Mange av dem som også skulle søke inn på KADK, da ble jeg helt sikker på at jeg ville fortsette å studere i Danmark.

 

LES OGSÅ: Komplett guide til utdanning i Danmark

 

Hvordan var søknadsprosessen?

For alle studiene på KADK må man først lage en hjemmeoppgave hvor man typisk bygger en modell, tar bilder av den og lager noen tegninger til - dette må gjøres på én måned. De som kommer videre etter hjemmeoppgaven skal på en opptaksprøve på skolen som varer en helg, her må man løse mye av de samme oppgavene. De kan være ganske abstrakte og kunstneriske, så et godt tips å ha gått på en høyskole eller tatt et kurs (f.eks. Anark som er en ettermiddagsskole i København) for å være litt rustet til disse prøvene. Kommer man videre herfra er man inne – man trenger altså ikke gode karakterer eller motivasjonsbrev osv.

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Studiet på KADK er veldig klassebasert, noe som vil si at man velger mellom fire institutter nesten med en gang man begynner, og de femti man starter i instituttklasse med, kommer man til å jobbe tett sammen med hele bachelorgraden. Alle i klassen har sin faste plass i en tegnesal med tilhørende kjøkken og uteområde - her bruker man rett og slett veldig mye tid. Det er lange og intense dager på studiet, men fordi alle arbeider med de samme oppgavene og hjelper hverandre videre i prosessen, er det også et vedig sosialt og motiverende studiemiljø.

 

Hvert semester er delt inn i én seks ukers blokk, som er gruppearbeid med hele trinnet, og én tolv ukers blokk som er en individuell prosjektoppgave hvor man utarbeider sitt eget prosjekt. Dette blir tett fulgt opp av veiledere som gir deg kritik og hjelper deg underveis. På slutten av semesteret presenterer man prosjektet sitt muntlig og viser alle planer, snitt, modeller, tegninger - rett og slett alt man har gjort. Dette er altså den enester eksamen man har i semesteret.

 

Klikk her for å se alle studier i Danmark

 

Hvordan er en vanlig dag i Danmark?

Nå er jeg i praksis hos SLA med fast kontortid og uten lekser eller eksamensforberedelser, så da blir hverdagen ganske så rutinemessig. Det er jobb fra 9 til 17 og så sykle hjem eller til en venn og spise middag, møtes for å gå en tur langs søerne eller gå på en cafe.

 

På studiet derimot er man mer fleksibel, men de fleste dagene starter med en sykkeltur til skolen kl 9. Da er det ofte et foredrag, veiledning eller lignende, deretter sitter man og jobber på tegnesalen eller i IT lokalene hele dagen. Etterfulgt av lunsj i kantinen eller på kjøkkenet og tar (ofte lange) kaffepauser i cafeen på campus. På sommeren blir det gjerne et bad i kanalen rett bak skolen. I eksamensperioden blir det middag på skolen som vi alle lager sammen.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

På skolen er det et veldig godt og sammensveiset studiemiljø, både fordi det ikke er så mange på trinnet og fordi man jobber så mye sammen i klassen. Mange av mine beste venner her har jeg gått i klasse med på bachelorgraden. Som nordmann i København blir man også veldig inkludert i et norsk studiemiljø, og det arrangeres en del arrangeneter som 17.mai og ANSA juleball for eksempel.

 

LES OGSÅ: 10 ting du bør oppleve i Danmark

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

I København kan man være veldig spontan ved siden av studiet fordi det er så mye som skjer hele uken! Hvis man er interessert i kunst og kultur, har København utrolig mange gode internasjonale og kule utstillinger og arrangementer hvor man kommer gratis inn som student. Det er også mange fine parker og strender i byen, eller kun en kort sykkeltur unna. København er helt nydelig på sommeren fordi man kan dra nesten hvor som helst langs kanalen å bade og drikke øl - helt lovlig. Det er også mange spisesteder og cafeer, ofte med studentrabatter. Det er generelt masse liv og røre, barer og utesteder som holder åpent langt ut på natt. Så det varierer veldig hva jeg gjør på fritiden, men det er lett å være sosial og mange alternativer til hva man kan gjøre!

 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der?

Prisnivået er generelt lavere enn i Norge, men siden det er litt dårlig kurs akkuart nå, er det allikevel ikke så mye billigere. En vanlig husleie her er på rundt 5000 danske kr.

 

LES OGSÅ: Slik velger du riktige utenlandsstudier

 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i Danmark?

Det tok meg litt tid å finne et sted å bo og jeg betalte mye i husleie første året. Og så tar det litt tid å komme inn i språket, men etter noen uker forstår man så og si alt danskene sier og etter litt flere uker så forstår også danskene deg.

 

Vil du anbefale andre å studere i Danmark, og har du noen tips til nye studenter?

Jeg kan anbefale på det varmeste å studere arkitektur i København – skolen har et veldig høyt læringsnivå, danskene er imøtekommende og byen er fantastisk fin med masse å oppleve.

 

Klikk her for å se alle studier i utlandet