(StudentTorget.no):

Mange utleiere prøver seg på hevede leiepriser rett som det er. Som leietaker bør du sette deg inn i reglene for utleie av bolig og lære deg at dette ikke er lov. Leien kan ikke endres fritt, den kan indeksreguleres en gang i året og kan heller ikke da overstige endringen i konsumprisindeksen.  

- Det er lov å øke leia en gang i året, første gangen etter 12 måneder og med konsumprisindeksen, og ikke noe annet, forklarer Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen.

Om du skulle oppleve at utleier forsøker å skru opp prisen ved å skylde på økte fellesutgifter eller strømkostnader er det altså ikke lov.

- Det har de ikke lov til. Men, siden konsumprisindeksen stiger mindre enn markedsleia gjør kan utleier hvert tredje år foreta en tilpasning til markedsleie. Det forutsetter at man har en leieavtale som gå utover tre år, og det er det ikke mange som har lenger, sier han.

Etter utløpt leiekontrakt kan utleier velge om man skal fornye kontrakten og sette opp prisen etter leiemarkedet.


 

Unntak

Selv om utleier ikke kan skru opp prisen etter markedsprisen i løpet av det første leieåret finnes det en lovlig grunn til å øke prisen. Dersom leietaker ikke tegner eget strømabonnement, og har en leiekontrakt som sier at leietaker må betale løpende strømpriser vil husleien øke med strømprisen. 

Dersom strømprisene stiger uten at leietaker har noen kontrakt som sier noe om økte leieutgifter grunnet dette kan ikke utleier kreve høyere leie grunnet økte strømutgifter. 

Utgifter som ikke står i kontrakten skal ikke kunne oppstå uten videre. Leietaker kan ikke kreve akutt økt leie for eiendomsskatt, renovasjon, forsikring, trappevask eller kabel-TV. 

LES OGSÅ: Bo i minihus eller husvogn? Slik realiserer du drømmen

 

Kontrakten

Det første og viktigste du gjør som leietaker er å skrive kontrakt.

- Start alltid med å lese leiekontrakten. Sier kontrakten noe om hvordan leieobjektet skal leveres tilbake? Om kontrakten ikke sier noe om det vil prinsippet om normal slitasje og elde gjelde, da må utleier akseptere en viss reduksjon i standard, forklarer Per Oddvar Pallum, ansvarlig advokat i Leieboerforeningen. 


Pallum forteller at det ikke er uvanlig at det oppstår uenigheter mellom utleier og leietaker i hvor mye slitasje som er normalt og skal godtas. For å slippe tilbakeholdt depositum råder han deg til å gå befaring med utleier i god tid før utflyttingsdatoen så du selv har tid til å rette opp i eventuelle feil. 

- Man bør ikke holde sluttbefaringen samme dag som man leverer nøkkelen tilbake, ta en befaring med utleier to til tre uker før tilbakelevering slik at du kan gå igjennom objektet og bli enige om hva som eventuelt må gjøres slik at du har tid og mulighet til å gjøre det selv, råder han. 

Om utleier kommer inn i leieobjektet samme dag som nøkkelen skal leveres har ikke leietaker noen utbedringrett.

LES OGSÅ: Slik kan du tape depositumspengene

 

Depositum

Hvor mye du må betale i depositum varierer, men tre måneders leie er vanlig. Det er utleiers oppgave å stå for betaling for opprettelsen av depositumskontoen og pengene skal stå urørt til leietaker flytter ut av leiligheten. 

Dersom det oppstår uenigheter rundt utbetaling av depositumet ved endt leieperiode må spørsmålet løses i husleietvistutvalget. 


- Huseier kan kreve hele eller deler av depositumet låst inntil videre. Om man ikke kommer til enighet må spørsmålet som gjør at depositum låses løses i husleietvistutvalget, sier Pallum. 

Det er det normalt utleier som skal ta initiativ til å få gjort dette. Prosessen går ut på at leietaker går i banken der depositum er og krever pengene utbetalt. Banken skal så skrive til utleier og varsle om at leietaker har bedt om å få pengene sine og at pengene vil bli utbetalt om ikke utleier i løpet av fem uker har tatt ut et søksmål. 

- Hvis utleier i løpet av de fem ukene har tatt ut et søksmål står pengene der inntil spørsmålet er rettslig løst, det kan ta mellom to og tre  måneder, hvis utleier ikke tar ut søksmålet skal banken utbetale pengene til leietaker, forklarer Pallum. 

Dersom utleier og leietaker ikke er enige om utbetalingen bør leietaker gå i banken så raskt som mulig for å få satt i gang utleiers fem uker til å ta ut søksmål. 

- Om begge parter er passive går bare tiden. Det er normalt et problem for leietaker, for man har jo ofte bruk for de depositumspengene til nytt leieforhold, avslutter han.