(StudentTorget.no):

Mange studenter velger å flytte sammen i et større bofellesskap for et rikere sosialt samvær og mer gunstige økonomiske forutsetninger. Men en bosituasjon i kollektiv kan by på en rekke vanskelige utfordringer som kan lede til kjedelige konflikter, både med utleier og dine samboere.

Her er tre måter du kan inngå en husleiekontrakt som sikrer dine rettigheter ved en eventuell konflikt:

 

1. En av leietakerne står som ansvarlig for fellesskapet: 

Når flere bor under samme tak som i et bokollektiv, ønsker utleieren ofte å ha èn kontaktperson som er ansvarlig for fellesskapet.

Dette gjør det enklere både for leietakerne og utleieren å komme i kontakt med hverandre. Men som ansvarlig for en større gruppe, tar du også på deg et personlig ansvar for kollektivets ansvarsområder, som innbetaling av husleie og å kommunisere feil/mangler ved boligen. Hva ansvaret innebærer vil naturligvis variere ut fra kontraktavtalen kollektivet inngår med utleier, men du bør tenke nøye gjennom det før du tar på deg ansvaret for mer enn deg selv.

Tar du ansvaret kan du redusere risikoen for en mislykket behandling av kontrakten, ved å inngå kontrakter med hver enkelt av dine samboere. Dere kan også opprette separate depositumskontoer for hver leietaker, med deg selv som utleier. På den måten har du rett til å trekke husleia fra de andre dersom noen skulle unnlate å betale, og har en sikring hvis noen viser seg å være vanskelige.

Ettersom dette blir en form for framleie kan du også spesifisere kortere oppsigelsestid enn de vanlige tre månedene, grunnet tett boform.


 

2. Alle leietakerne føres inn på én felles kontrakt:

Skulle ingen ha et ønske om å stille som ansvarlig for bofellesskapet kan en kontrakt med delt ansvar være aktuell.

Da er alle beboerne like ansvarlige for hverandre med tanke på leie og vedlikehold. Dersom en av beboerne ikke betaler husleien, kan utleier kreve leien fra de andre, og de må da søke erstatning fra den som har unnlatt å betale.

Dette gir en trygghet for utleieren, men kan være en ulempe for beboerne dersom de har betalingsudyktige samboere.

LES OGSÅ: Hvordan unngå problemer i kollektivet

 

3. Hver enkelt leietaker skriver kontrakt med utleier:

Blir felleskapets komplikasjoner for mange til at én kan stå som ansvarlig eller at alle gjør det, kan individuelle kontrakter benyttes. Da må du sørge for at din del av depositumet står på en separat konto, og du har da krav på eventuelle renter etter endt leieavtale.

Denne måten å lage en leiekontrakt på medfører mest arbeid og ansvar for huseier som har plikt til å følge opp at den enkelte oppfyller sine forpliktelser. Det er ofte en fordel for leietakerne i konflikter som kan påvirke felleskapets interesser, men fremstår som  tungvint for mange huseiere da bokollektiv ofte har stor grad av utskiftning av leietakere.

HER KAN DU LASTE NED KONTRAKT FOR BOKOLLEKTIVET (GOOGLE DOKUMENT)


 

Kontraktens varighet

Det finnes to hovedtyper av leiekontrakter. Dette er tidsbestemte kontrakter og løpende kontrakter. Tidsbestemte kontrakter har en fastsatt dato for oppsigelse, og opphører av seg selv når leieperioden er utløpt. Løpende kontrakter må sies opp av en av partene. En mellomform er tidsbestemte kontrakter som kan sies opp i leieperioden.

Tidsbestemte kontrakter er ikke gunstige for studenter. Det betyr at du under normale omstendigheter ikke kan si opp leieavtalen før leieavtalens tidsepoke er utløpt, og det kan bety opp til tre år.

Velger du derimot en tidsubestemt kontrakt løper den til den blir sagt opp. Skulle utleier ha et ønske om å kaste deg ut, trenger vedkommende en saklig grunn for å gjøre dette. Sier du opp kontrakten må du huske på at depositum og leie er bundet gjennom oppsigelsestiden, og du må derfor planlegge oppsigelsen nøye slik at du ikke blir sittende igjen med to husleier.

LES OGSÅ: De beste tipsene til hvordan dere skaper et godt kollektiv

 

Les kontrakten nøye!

Uavhengig av hvilken type av de ovennevnte alternativene du velger er det viktigste at du setter deg godt inn i hva du takker ja til. Hvilket ansvar innebærer en kontrakt for deg som privatperson? Hvilket ansvar har du i felleskapet for boligens ve og vel? Er det f.eks ditt ansvar å sørge for at noen flytter inn etter deg, eller er det de gjenværende i felleskapet? Hvilke plikter har huseier?

Spørsmålene er mange, og problematiske situasjoner og konflikter kan unngås ved å ha et ryddig forhold allerede ved innflyttingen. På den måten sikrer du deg økonomisk trygghet og økt forutsetning for trivsel i hjemmet ditt.