Høyere leiepriser gjør at flere søker bolig gjennom samskipnadene. Men der er det fullt.

2007 er enda et rekordår. Aldri har så mange studenter stått uten bolig ved studiestart. Samtidig kjenner Studenttorget til at studentboliger blir framleid ulovlig til ikke-studenter. Hvordan du kan unngå å havne i boliklemma - se veiledende råd mot slutten av saken!

 

Prisene stiger i takt med boligkøene

Årsaken til boligmangelen er høye priser på det private boligmarkedet.
Generelt har prisøkningen på utleieboliger vært på 10-15 prosent. Prisene på det private leiemarkedet øker i takt med etterspørselen, og følgen er at studenter søker om bolig gjennom samskipnaden.

─ De komersielle leieprisene har gått forholdsvis bratt oppover gjennom flere år, sier Tom Olstad, direktør i Studentboligene i Oslo (SiO).

─ Bokostnader er den desidert største kostnaden studenter har. Når disse øker, blir flere opptatt av pris.

SiO regner med at folk vil stå på venteliste til studentbolig i flere måneder framover.

─ 2000 studenter sto i kø ved semesterstart i år, opplyser Olstad.

 

Tyr til kriseløsninger

Flere studenter måtte ved studiestart innkvarteres midlertidig, for å få et sted å bo. I Oslo, Bergen og Trondheim ble det attpåtil åpnet sovesaler for boligløse studenter. SiO gikk i tillegg inn for å hjelpe studenter med å finne bolig på det private markedet for å avhjelpe krisen. I Tromsø ble rundt 600 studenter innkvartert i universitetets bomberom ved studiestart.

 

Ulovlig framleie forekommer

Samtidig som presset øker og flere studenter står uten husrom, kjenner Studenttorget til flere tilfeller hvor studentboliger framleies ulovlig til ikke-studenter. Studenttorget får bekreftelser fra anonymt hold, at boliger framleies til gjestearbeidere og andre som ikke har krav på studentbolig - også i semesterperioden. Særlig skal problemet ha vært omfattende ved Kringsjå Studentby i Oslo denne sommeren.

I følge Studentsamskipnaden er det kun tillatt å framleie boliger til ikke-studentene i lavsesongmånedene for studentboligmarkedet, som er juni og juli.

─ Framleie må være godkjent av oss, vi er opptatt av at det skal
Være en viss kontroll på det, sier Tom Olstad.

LES OGSÅ: Nesten 10 000 studenter venter fortsatt på studentbolig

─ Hva med forekomsten av framleie til ikke-studenter i semesterperioden?

─ Vi opplever dessverre at studenter går utenom oss. Hvis det forekommer
framleie i andre måneder enn juni og juli, regnes dette som lovbrudd.

 

Løsninger i sikte?

Finansieringen av nye studentboliger går sakte. I valgkampen har spesielt regjeringens ungdomspartier vært på banen med krav om flere studentboliger. Høyre foreslår at regjeringen bør spille på lag med private aktører, for å finne en løsning.

Totalt er det bare 14% av studentene som leier bolig av Studentsamskipnaden. Lite tyder på at finansieringen av studentboliger vil øke i nær framtid. De fleste er derfor avhengige av at det finnes løsninger på det private boligmarkedet.

LES OGSÅ: Regler for kollektivet: Dovanene som irriterer jentene

 

Erfarne råd - slik finner DU bolig:

- Bruk nettverket ditt. Fortell familie, slekt, venner og kjente at du er på boligjakt.

- Følg godt med i både avisannonser og på internett. Nye boliger blir annonsert hver dag.

- Ledige rom i hybler og bofellesskap blir ikke alltid annonsert. Se etter oppslag på studiestedet og hør med medstudenter.

- Husk at private aktører også leier ut boliger tilpasset studenter.

- Selv om det er boligkø betyr ikke det at alle Studentsamskipnadens boliger er utleid. Tar du til takke med en hybel der du må dele kjøkken og bad med andre kan du ofte få bolig raskt.

- Er du villig til å klippe gress/måke snø eller ta barnevaktoppgaver kan det ofte være mulig å få billige hybler.

LES OGSÅ: Leie bolig? Derfor er det lurt å ha bolig-CV

- Er du villig til å bo litt lenger vekk fra studiestedet/sentrum er prisene ofte betydelig lavere.

RELATERTE ARTIKLER
- Hva er viktig å tenke på når du skal leie bolig?
- Flytteplaner? Gode råd til den som skal flytte.
- Bor du i bokollektiv? Pass på dette i leiekontrakten til kollektivet.
- Slik lykkes du i boligjakten!