Navn: Siv Haukebø
Alder: 28
Stilling: Konsulent
Arbeidsgiver: Det Norske Veritas A/S
Ansatt siden: 2008


Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber med miljørådgivning for oljebransjen, mest i forhold til design av nye offshoreinstallasjoner. At tiltak som reduserer miljørisikoen implementeres, at best tilgjengelige teknologi velges og at alle miljøkrav møtes, er noe av det jeg gjør i den rollen.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg er veldig glad for å ha en variert jobb. En del dager deltar jeg i workshoper for å identifisere og klassifisere miljørisiko, jeg deltar på inspeksjoner av borerigger, jeg er med på kundemøter, eller jeg har en dag foran PC’n hvor jeg skriver rapport og dokumenterer det som er gjort enten i felt eller i samarbeid med andre. Jeg jobber også en del med å utvikle nye tjenester for DNV.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Når man jobber med miljø slik som jeg gjør, må man jobbe med mange andre disipliner. Derfor er det viktig å være nysgjerrig og like å arbeide i team. Man må samarbeide med kollegaer med helt annen bakgrunn enn en selv. Det lærer man veldig mye av! I tillegg er det en fordel å være løsningsorientert. Som regel møter man på nye problemstillinger, som trenger en ny tilnærming.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke/din bransje?

Man kan jobbe som konsulent i lang tid. Alternativt kan man bli leder for en avdeling eller for et markedssegment og jobbe med tjenesteutvikling og kundeoppfølging. Om man velger å fortsette som konsulent får man mer ansvar etter som tiden går, og kan etter hvert være prosjektleder for store prosjekter, fasilitere store workshops og ha kundeoppfølgingsansvar.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke/din bransje?

Det beste er å komme med på prosjekter så snart som mulig. Det er den beste måten å lære på. I starten vil man ikke få mye ansvar, men mest være med å for å lære under kyndig veiledning av en prosjektleder eller mentor. Etter hvert som tiden går får man større oppgaver og ansvar. I DNV er det stor forståelse for at det tar tid å lære seg nye ting og man forventer ikke høy faktureringsgrad fra dag en.

LES OGSÅ: Trude jobber med sikkerhet og risikostyring i Reinertsen

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i Kjemisk Prosessteknologi fra NTNU.


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg hadde en del relevant erfaring fra sommerjobber, både fra oljeselskap og fra offshore inspeksjonsarbeid, som var attraktivt for DNV.

Jeg sendte inn CV og karakterutskrift i forbindelse med en bedriftspresentasjon DNV holdt ved NTNU, og ble kalt inn på screening intervju. Deretter ble det andre gangs intervju og jeg fikk jobbtilbud.

 

Hva er dine anbefalinger og råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Det er en fordel å sette seg inn i hvordan olje- og gass industrien fungerer, og hva som skjer i bransjen. På den måten kan man også lettere identifisere arbeidsgivere med behov for flere ansatte. Ser man at et oljeselskap gjør store funn eller et engineering firma vinner store kontrakter, vil de trolig kort tid etter trenge flere ansatte.

LES OGSÅ: Ingeniørstudentene stryker mest - Fortsatt høy strykprosent blant landets ingeniørstudenter

Om man vil jobbe med miljørådgivning bør man være interessert i miljø og sette seg inn i miljøutfordringene den aktuelle industrien har. For petroleumsindustrien er det mange flere aspekter enn oljeutslipp. Det er også en fordel å kjenne til utslippsreduserende teknologier, men ikke et must.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Det er vel ingen konkrete krav, men å være nysgjerrig, utadvendt og glad i å jobbe med andre er viktig. I min avdeling jobber det personer med veldig ulik utdanningsbakgrunn; marinbiologer, økotoksikologer, geologer, oseanografer, GIS eksperter, ulike sivilingeniører m.m. 
 

LES OGSÅ: Ingeniørstudentene kan velge og vrake i jobber

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke/din bransje, og har dere noen gode frynsegoder?

Den beste ordningen vi har i DNV er, i mine øyne, at vi har seks uker ferie i året.  I tillegg har vi kayaker og seilbåter til utlån, vi har to tennisbaner, treningssenter med spinningtimer og mye mer. I en del år nå har vi fått utbetalt en bonus om vi sykler mye til jobb.