Fredrik Einerkjær (28) kvalitetssikrer statlige investeringer. Han råder nyutdannede om å fange opp så mye kunnskap og lærdom som mulig.  

 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som konsulent ved DNVs hovedkontor på Høvik ved Oslo, hovedsakelig med kunder fra offentlig sektor. Jeg jobber mye med kvalitetssikring av store statlige investeringer. Det meste av arbeidet foregår i og rundt Oslo, med noen reiser rundt om i Norge og utlandet.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag innebærer enkelte møter med prosjektene, enten interne møter med kollegaer eller eksterne møter med kunder og andre involverte i prosjektene. Jeg tilbringer også mye tid foran PC-en med å bygge kostnadsmodeller i Excel for å analysere investeringene som staten muligens skal gjennomføre.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Suksesskriterier for å lykkes i min stilling er å være analytisk, strukturert, jobbe godt i team. Man kan komme langt med å være lærevillig. Det er mye nytt å lære selv etter endte studier!


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke?

Etter hvert som man får mer erfaring som konsulent, er en typisk videre utvikling at man får mer ansvar og får være prosjektleder på større prosjekter. Det er mulig å velge mellom å gå i en mer teknisk retning og fordype seg i fag eller å satse mer mot ledelse om man ønsker det.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i din bransje?

Her kan man hives rett i arbeid med å utvikle modeller, ha møter med kunder, være med i forskjellige prosjekter med oppfølging fra erfarne konsulenter. Det jobbes med mye forskjellige prosjekter som man kan få mulighet til å delta i.

LES OGSÅ: Mathildes første år som analytiker i konsulentfirmaet Epinion i Aarhus - Mitt første år

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er sivilingeniør/master fra NTNU innen kommunikasjonsteknologi.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg var i kontakt med DNV og gjorde både prosjektoppgave og masteroppgave i samarbeid med DNV. Det var en fin måte å bli kjent med bedriften og de ble kjent med meg. Det var nok utslagsgivende for at jeg fikk tilbud og valgte DNV.


 

Hva er dine råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Vær aktiv og fang opp mest mulig kunnskap så tidlig i karrieren. Det er mye spennende å jobbe med. Kanskje vil du endre retning etter å ha prøvd flere ting. Det er i starten av karrieren du har tid og mulighet til å lære masse om forskjellige tema og fagområder. Gjerne om ting du ikke vet om i dag.

LES OGSÅ: Yrkesintervju: Harald Gundersen jobber som consultant i DNV

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få denne jobben?

Det er ingen direkte krav, men for å få en slik jobb er det nesten nødvendig med høyere utdanning. I min enhet jobber det en god blanding av sivilingeniører, økonomer, organisasjonspsykologer med mer. En god blanding.

 

Hva synes du er det beste med å denne jobben – har dere noen gode frynsegoder?

I DNV kan man få økonomisk støtte dersom man sykler til jobb som en del av miljøsatsingen! Man kan også søke om midler til andre miljøtiltak. Vi har disponible elbiler til å reise til møter etc. i nærområdet. Mange som jobber i DNV jobber her på grunn av verdiene DNV står for om å sikre liv, verdier og miljø. Det gir en sterk bedriftskultur. Det er mange dyktige ansatte som man lærer mye av.

LES OGSÅ: Yrkesintervju: Nicolai Alexander Kirkeng er strategikonsulent