YRKESINTERVJU: Underdirektør

Navn: Christian Langvatn
Yrke: Underdirektør


Arbeidsgiver: 
Skatteetaten

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som underdirektør i Skatt Midt-Norge, avdeling forebyggende veiledning med kontorsted i Trondheim. I Skatt Midt-Norge er vi ca. 600 ansatte, og i avdelingen min er vi totalt 11 ansatte. Vi jobber med proaktiv informasjonsvirksomhet og holdningsbygging i trøndelagsfylkene. Avdeling forebyggende veiledning har utstrakt kontakt med markedet: Vi leverer foredrag til ulike lag, foreninger, skoler, advokater og regnskapsførere, vi produserer informasjonsmateriell, plakater, bilder og illustrasjoner, og vi utvikler nye informasjonskonsepter.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg forsøker å være del av de kreative prosessene som foregår, i tillegg til de tradisjonelle lederoppgavene.

En dag starter gjerne med å gjøre administrative arbeidsoppgaver. Dette kan være attestering av fakturaer, godkjenning av reiseregninger og oppfølging av rapporteringer. Deretter kan dagene variere svært mye. I den siste perioden har jeg arbeidet en del med implementering av Skatteetatens nye virksomhetsstrategier. Dette er et spennende og givende arbeid som gir rom for kreativ utfoldelse i virkemiddelbruk. Det er også et arbeid som krever tålmodighet, da nye strategier ikke blir en del av organisasjonen over natten.


En annen sentral del av arbeidsoppgavene mine er oppfølging og utvikling av medarbeiderne. Jeg liker godt å arbeide med mennesker, og jeg liker å legge forholdene til rette for at medarbeiderne skal nå målene vi har satt oss. Medarbeiderutvikling kan være mye; jeg retter fokus mot trygghet – både i arbeidsmiljø og i de situasjonene vi kan møte ute til kunden, skattefaglig kunnskap og personlig utvikling.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Jeg tror det er det er tre kjerneegenskaper som er viktige for å lykkes.
Utålmodigtålmodig (ja – du leste riktig!), kreativ og beslutningssterk.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke/din bransje?

LES OGSÅ: Aksjemegler l Yrkesbeskrivelse l Yrke Aksjemegler

Skatteetaten har mange forskjellige arbeidsoppgaver, og vi har rom for de fleste utdanningsgrupper. I forebyggende veiledning i Trondheim er de to sist tilsatte en adjunkt med tilleggsutdanning og en journalist.

Arbeidsoppgavene til nyutdannede og nytilsatte blir dermed også svært ulike.

 

Hva er din utanningsbakgrunn?


Jeg er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Bergen. Først og fremst ser jeg på den utdannelsen som en god grunnutdannelse. Man lærer seg struktur og argumentasjon ut fra et helhetsbilde av ulike argumenter og kilder. Nå er jeg i gang med et masterstudium i kunnskaps- og innovasjonsledelse ved Copenhagen Business School. Her studerer jeg tema som strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og ledelse under usikkerhet og uforutsigbarhet. Hovedformålet med studiet er å skape ledere som er i stand til å initiere og gjennomføre utviklingsprosesser. Dette er tema som både er og blir svært aktuelt i Skatteetaten. Etter hvert som markedet forandrer seg må også Skatteetaten endre seg for å leve opp til de forventningene som stilles til en brukervennlig offentlig etat.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg ble ansatt i Skatteetaten som skattejurist hos det som da het Sør-Trøndelag Skattefogdkontor. Mot slutten av 2007 fikk jeg jobben som underdirektør i forebyggende veiledning. Jeg tror jeg gjennom engasjement og «passion» for holdningsskapende arbeid gjorde at noen fikk øynene opp for meg som person. I tillegg tror jeg at ved å kunne vise til gode resultater og attester fra tidligere jobber ble oppfattet som en godt lederemne. Jeg setter stor pris på denne tilliten og føler meg privilegert som får lov til å utvikle lederegenskapene mine i Skatteetaten.

LES OGSÅ: Rekrutterer / Headhunter | Yrkesguiden | Yrke Rekrutterer / Headhunter

 

Hva er dine anbefalinger/råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Jeg mener man må tro på det man driver med. Man må kunne vise at man står inne for de verdiene som arbeidsgiveren ønsker å styre etter. Man må være målrettet og resultatorientert.

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?


Man må være villig til å bruke mye av seg selv i lederrollen, og man må være trygg på seg selv. Man må like å jobbe med mennesker, og man må trives med å oppnå resultater gjennom andre.

Arbeidslivet blir stadig tøffere i den forstand at arbeidsgiverne stiller høyere utdanningskrav.  Generelt kan jeg vel si at ledere i Skatteetaten gjerne har en økonomisk eller juridisk bakgrunn.

LES OGSÅ: Personal / organisasjonskonsulent | Yrkesguiden | Yrke Personal / Organisasjonskonsulent

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

I Skatteetaten har vi fleksibel arbeidstid og vi har muligheter for å kunne jobbe hjemmefra enkelte dager. Det jeg liker aller best er at vi har trening i arbeidstiden. På skattekontoret i Trondheim har vi treningsrom med sykler, tredemølle og apparater. Vi har også gymsal.

Skatteetaten har fokus på kompetanseheving blant ansatte. Dette åpner for at arbeidsgiver helt eller delvis kan finansiere etterutdannelse din.

Generelt vil jeg karakterisere Skatteetaten som en fleksibel arbeidsgiver.