Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som prosjektleder i Norads Informasjonsavdeling. Prosjektet dreier seg om planlegging av et eget informasjons- og opplevelsessenter på Vestbanen som har til hensikt å engasjere publikum i bistands- og utviklingsspørsmål. Hovedmålgruppen for senteret vil være ungdom. Som prosjektleder har jeg mange forskjellige arbeidsoppgaver som må til for å sikre prosjektets fremdrift. En viktig del av arbeidet er koordinering av prosjektets aktører og administrative oppgaver. Som prosjektleder er jeg også involvert i arbeidet med senterets innhold noe som fordrer bistands- og utviklingskompetanse. I prosjektet for øvrig er det informasjonsfaglige oppgaver.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

De fleste dager starter med et kort morgenmøte i Norads informasjonsavdeling. På dette møtet går vi gjennom mediebildet og hva som er relevant i forhold til Norads arbeidsområde. I tillegg tar vi en kort runde på dagens arbeidsoppgaver. Da jobben min er et prosjekt, varierer arbeidsoppgavene en del etter hvilken fase i prosjektet man er i. I en lang periode har arbeid med tekster vært sentralt, og i en annen periode er det pr- og markedsføring som er viktig. I tillegg er det løpende oppgaver som oppfølging av byggemøter, oppfølging av leverandører osv.


Arbeidet fordrer mye selvstendig jobbing, men det er også en del møtevirksomhet i forbindelse med jobben.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

For å lykkes i min jobb er det viktig at man arbeider ryddig og effektivt i tillegg til at man må være løsningsorientert. For å lykkes i min jobb må man også ha god forståelse for bistands- og informasjonsfaglige tema.

 

Hvordan ser en typisk karrierevei videre i ditt yrke / din bransje ut?

De fleste som jobber i denne bransjen begynner fordi de ønsker å jobbe en eller flere perioder utenlands. Å jobbe perioder i utlandet er en typisk karrierevei. Dette åpner som oftest også for høyere stillinger i UD eller Norad i Norge. For noen i bransjen er målet å bli ambassadør ved en ambassade, som er en av de høyeste stillinger man kan oppnå i systemet. For andre er kanskje målet å gå fra rådgiver til seniorrådgiver og fordype seg i ulike bistandsfaglige emner.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere Sammenlignende politikk? Les Espens tips!

 

Hva er de typiske startjobbene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Den typiske startjobben er å begynne som førstekonsulent. I noen tilfeller kan man begynne i bransjen som rådgiver.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Jeg uteksaminerte i 2003. Jeg fordypet meg i sørafrikansk politikk og har skrevet oppgave innenfor utviklingsspørsmål. I forbindelse med skriving av oppgave bodde jeg en lengre periode i Sør Afrika.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg antar at jeg fikk denne jobben fordi jeg tidligere har arbeidet en del med ungdom og informasjon og fordi jeg har gode kunnskaper om tema som skal formidles i prosjektet. I tillegg har jeg en relevant utdannelse og relevant organisasjonserfaring. Det at jeg har studert og jobbet i Sør Afrika telte nok også positivt. Jeg begynte i arbeidet som assistent for prosjektleder. Til denne jobben var det også viktig at man ikke hadde for mye erfaring. Jeg tror jobben var veldig riktig for meg.

LES OGSÅ: Hvordan få jobb som advokat i et advokatfirma?

 

Hva er dine anbefalinger / råd til studenter som vil begynne i samme yrke?

Jeg vil først og fremst anbefale at man tar en relevant utdannelse. I mange statlige stillinger kreves det at man har mastergrad, og jeg vil derfor absolutt anbefale at man gjør dette. I tillegg er det veldig lurt å være engasjert i frivillige organisasjoner. På denne måten kan man knytte viktige kontakter til arbeidslivet i tillegg til at det er nyttig og lærerikt i seg selv. Utenlandserfaring er også veldig lurt. Det er mange utvekslingsmuligheter for studenter ved høyskole eller universitet. Dersom man også klarer å lære seg et ekstra språk i løpet av studietiden er dette helt supert. Det er mange om beinet i denne bransjen, så det kan være tøft å få relevant jobb etter endt utdannelse. Det var det også for meg, og jeg jobbet noen år i en jobb som ikke var fullt så relevant. Jeg vil bare råde folk som ønsker jobb i bransjen om å være tålmodig og samle opp all relevant kompetanse inntil man når målet.

LES OGSÅ: Statsviter | Yrkesguiden | Yrke Statsviter


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har? (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)

Det er ikke noen spesielle krav til personlighet for den jobben jeg har, men man må være engasjert i utviklingsspørsmål og det arbeidet som Norad gjør. Man bør også ha en lengre relevant utdannelse. Det er i tillegg en fordel om man har jobbet eller studert i et land Norad samarbeider med.

 

Hva er en typisk startlønn første år for en nyutdannet i din type stilling i din bransje (inkl. evt. bonuser / frynsegoder)?

En typisk startlønn som førstekonsulent vil være rundt 320 000 kr.

LES OGSÅ: Lyst til å studere statsvitenskap? Les om Philips erfaringer!

 

Et siste spørsmål! Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med jobben er at det er et spennende og dynamisk fagfelt! Det er spennende å se hvordan politiske beslutninger forvaltes. Viktige frynsegoder ved jobben er muligheten til å jobbe i utlandet i tillegg til mulighetene for å delta på relevante kurs og seminarer i regi av UD og Norad.


 

Takk for at du svarte og lykke til videre!