Hva gjør en manuellterapeut

Manuellterapeuter er helsepersonell som undersøker og behandler sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, som f.eks. vondt i rygg, nakke, bekken, armer og bein.

Manuell behandling muskel- og skjelettsykdommer har eldgamle røtter. På 1950-tallet, ble den moderne manuellterapien etablert i Norge.

Stortinget har vedtatt at pasienter nå kan gå direkte til manuellterapeut. Henvisning fra lege er ikke lenger nødvendig, pasienten får likevel vanlige trygderefusjoner.

Manuellterapeuter kan også sykmelde, rekvirere røntgen og MR-undersøkelser, samt henvise til spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut.

Ved hjelp av pasientens sykehistorie og tester, som manuellterapeuten enten gjør selv eller prøver foretatt i spesialisthelsetjenesten eller radiologiske avdelinger/institutter, fastsetter manuellterapeuten først en diagnose. Denne bestemmer hvilket behandlingsopplegg som skal settes i verk.

Manuellterapeuten kan enten behandle selv eller henvise til sykehus, hvis det er behov for spesialisert behandling, som for eksempel operasjon eller avansert smertebehandling.

Hvis manuellterapeuten skriver en henvisning til sykehus, er det vanlig å kalle pasienten inn til undersøkelse på et senere tidspunkt for å kontrollere om behandlingen har virket.

De fleste manuellterapeuter arbeider i private klinikker, som har avtale med kommunehelsetjenesten.

Noen få arbeider uten kommunale avtaler og står dermed fritt til å fastsette behandlingshonorar mv.

Manuellterapitjenesten i kommunen er et åpent tilbud for befolkningen, og hvem som helst kan oppsøke manuellterapeut direkte for undersøkelse eller behandling.

Noen manuellterapeuter arbeider på sykehus, f.eks. ryggpoliklinikker eller smerteklinikker.

En del manuellterapeuter har spesialisert seg på forebygging og behandling av idrettsskader. Flere landslag og idrettslag har derfor manuellterapeuter i det medisinske støtteapparatet.

Andre manuellterapeuter har spesialisert seg på behandling av spedbarn, barn og ungdom.

Det er også muligheter for manuellterapeuter å arbeide innen forskning og undervisning på universiteter og høgskoler.

 

Personlige egenskaper - Manuellterapeut

En god manuellterapeut må ha interesse for kroppens anatomi og fysiologi, og hvordan ulike indre og ytre faktorer påvirker helsen.

For å kunne finne hva som er årsaken til pasienters smerte eller problemer, må manuellterapeuten være flink til å kommunisere og like å omgås mennesker.

Videre, må de ha evnen til å tenke systematisk, for å tolke funn og fastsette diagnose.

For å bli en god behandler, må manuellterapeuten også ha en stødig hånd for å utføre ulike håndgrep.

Fordi manuellterapeuten ofte må henvise til andre deler av helsetjenesten, må han/hun ha gode samarbeidsevner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Manuellterapeut

For å bli manuellterapeut, må man ha gjennomført klinisk masterstudium i manuellterapi. I Norge, er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr slik utdanning.

Opptakskrav er bl.a. bachelorutdanning i fysioterapi, og minst et år erfaring fra klinisk praksis.

Man kan også ta deler av manuellterapistudiet i utlandet, men denne må kompletteres med videreutdanning i differensialdiagsnostikk, laboratorieanalyser, radiologi og trygdefaglige emner i Norge.

Som hovedregel, må utenlandskandidatene også gjennom en veiledet praksisperiode på ett år, før man oppfyller vilkårene i forskriften for å bli manuellterapeut.

Helsedirektoratet skal registrere manuellterapeuter etter endt utdanning.

Les mer om studiemuligheter for yrket Manuellterapeut:

 

Jobbmuligheter - Manuellterapeut

Regelverket for tildeling av driftsavtaler med helsetjenesten i kommunene tilsier at den best kvalifisert skal tilbys avtale.

Manuellterapeuter ligger med sin lange og gode utdannelse derfor svært godt an til å få driftsavtale med helsetjenesten i kommunene.

Det er også mulig å etablere egen, privat virksomhet utenfor kommunehelsetjenesten.

Forekomsten av muskel- og skjelettsykdommer er stor i samfunnet, og det er stor etterspørsel etter dyktige behandlere

Les mer om jobbmuligheter for yrket Manuellterapeut:

 

Lønnsnivå - Manuellterapeut

Manuellterapiutdannelsen er lang og krevende, men en manuellterapeut med kommunal avtale kan få en bra inntekt, når man kommer i gang med klinisk praksis.

Manuellterapeuter uten kommunale avtaler bestemmer selv størrelsen på pasientbetalingen. Inntekten for disse avhenger av hvor mange andre behandlere det fins i lokalområdet.

På sykehus, har manuellterapeuter foreløpig betydelig lavere lønn enn i privat praksis.

 

Mer informasjon / linker