Har du vurdert å ta en pause fra studiene, men lurer på hva du må gjøre, og om du må søke deg inn på studiene på nytt etter pauseåret er over?

Da burde du lese dette først:

 

Studieprogresjon

For å få studierett til et studieprogram, må du søke gjennom Samordna Opptak (eller gjennom StudentWeb for ulike masterstudier), og få innvilget opptak til studiet.

Studieprogresjonen er lagt opp til at du skal fullføre 60 studiepoeng per år, og flere fag ligger ofte allerede i timeplanen din for ulike semestre.

Som student ved et universitet eller en høyskole, må du hvert år melde deg opp til undervisning og eksamen i StudentWeb.

Du kan ta mindre enn 60 studiepoeng per år, hvis du ikke har muligheten til det eller ikke ønsker å studere fulltid, men du må ha tatt minimum 30 studiepoeng etter ett år, 60 poeng etter to år, 90 poeng etter tre år, 120 poeng etter fire år, 150 studiepoeng etter fem år og 180 poeng etter seks år.

Studiepoeng fra andre læresteder teller ikke, unntaket er utvekslingsavtaler gjennom universitetet eller høyskolen.

Følger du ikke anbefalt studieprogresjon, må du selv sørge for at du får tatt alle fagene du skal.

Husk at noen fag kun tilbys i høst- eller vårsemesteret, og at du må passe på at undervisning og/eller eksamen i ulike fag ikke kolliderer. Noen fag har også krav til forkunnskaper, at du må ha tatt utvalgte fag først, og du kan derfor ikke alltid flytte fritt rundt på fagene i planen din.

Du kan ikke ha fravær i mer enn ett semester, da mister du studieretten.

Mister du studieretten, må du søke deg inn på studiet på nytt. Dette gjøres gjennom Samordna opptak. For å unngå fravær, må du ha betalt semesteravgiften, registrere deg som student og melde deg opp til minst ett emne i StudentWeb.


  

Forsinkelser i studiene

Lånekassen godtar opp til ett år, eller 60 studiepoeng, forsinkelse i studiene.

Dette er en ordning som blant annet hjelper deg, hvis du skulle stryke på en eksamen. Gjør du det, og for eksempel blir liggende 10-20 poeng bak, påvirker ikke dette muligheten din for å få studielån.

Er du mer enn 60 studiepoeng forsinket, mister du retten til studiestøtte, helt til du har tatt igjen poengene du er forsinket som overstiger 60 poeng. Det er derfor viktig at du sier ifra til Lånekassen, hvis du avbryter studiene.

LES OGSÅ: Kulturutveksling og språk – Astri jobbet som aupair i England

  

Meld fra til Lånekassen om endringer

Avbryter du utdanningen din, eller tar en pause fra studiene, må du melde fra til Lånekassen om endringene. Dette gjør du på «Dine Sider» på lanekassen.no.

Hvis du lar være å melde fra om endringer, eller gir feil opplysninger, kan Lånekassen gjøre om stipend til lån og kreve pengene tilbake. Du kan også miste retten til støtte.

Tar du en pause fra studiene, kan du ikke motta støtte fra Lånekassen det året du har pause. Å ta ett års pause fra studiene har ingen betydning for mulighetene dine til å få stipend og lån senere, men rentene begynner å løpe på lånet ditt fra du slutter å motta støtte.

Du får første regning cirka syv måneder etter at du har sluttet å studere.

Du må selv søke om utsettelse av betalinger (hvis du ikke kan betale regningen), og om eventuell sletting av renter. Du kan også begynne å betale ned på studielånet ditt, hvis du har muligheten til det.


  

Permisjon fra studiene

Skal du ta pause fra studiene grunnet graviditet eller lignende, har du rett på permisjon. Du må søke om permisjon hos studiestedet, og fylle ut gjeldende søknad for det her.

Det er flere ting som kan gi rett til permisjon fra studiene. Dette gjelder blant annet:

 

 • Graviditet
 • Verneplikt
 • Studenttillitsverv (heltid)
 • Langvarig sykdom (hos deg selv, barn eller ektefelle/samboer).
 • Andre viktige grunner av personlig, sosial eller faglig art.

 

Du kan få innvilget opp til ett års permisjon fra studiene.

Får du innvilget dette, har du muligheten til å starte opp igjen med studiene året etter at du har fullført permisjonen din uten å måtte søke deg inn på nytt.

Blir du gravid, kan du ha rett på støtte fra både NAV og Lånekassen. Det kan du lese mer om her.

LES OGSÅ: Alternative friår – Joakim og Vetle har vært skiinstruktører i Japan 

 

Slik tar du en pause fra studiene

Er du sliten og lei av studiene eller klar for å prøve noe nytt, kan du ta ett semester pause fra studiene, og samtidig fullføre studiene dine. Dette krever planlegging og mye innsats, spesielt om du ønsker å fullføre studiene på normert tid.

Tar du pause ett semester, trenger du ikke søke deg inn på studiet på nytt.

Ønsker du å fullføre studiet på normert tid, og samtidig ha ett semester pause, kan studieforløpet ditt se slik ut:


 

 • Semester 1: 40 studiepoeng
 • Semester 2: 40 studiepoeng
 • Semester 3: 40 studiepoeng
 • Semester 4: Pause
 • Semester 5: 30 studiepoeng
 • Semester 6: 30 studiepoeng

 

Pass på at du får tatt alle fagene som kreves for din grad, og at ingen forelesninger, seminarer eller eksamener krasjer.

Husk at å ta 40 studiepoeng betyr flere innleveringer, oppgaver, pensumbøker og eksamener i semesteret, og at dette kan være vanskelig for mange å gjennomføre.

Vi anbefaler alle å følge planen for studieprogresjon som er satt opp av universitetet, og fullføre studiene på normert tid.

Ønsker du en pause fra studiene, kan du for eksempel ta en pause etter at du har fullført videregående, eller etter bachelorgraden, før du eventuelt søker deg inn på master.

Vil du ha ett års pause midt i studiene, må du søke deg inn på nytt etter pausen er over. Du kan da få godkjent poengene du allerede har tatt som en del av graden din, når du begynner på studiet på nytt.

Og husk å melde fra til Lånekassen om endringene, slik at du ikke mister retten til studiestøtte!

Kilder: Lånekassen, Universitetet i Oslo