Hva gjør en eurytmist

En eurytmist praktiserer dansekunsten eurytmi, og kan jobbe som pedagog, scenekunstner eller terapeut. 

En eurytmist er en bevegelseskunstner som forsøker å uttrykke det vesentlige ved språket eller musikken, gjennom kroppens og scenerommets mangfoldige muligheter.

En eurytmist vil visualisere, eller synliggjøre intensjonen som lever i et dikt, drama eller prosastykke, og gjennom farge-, rytme- og lydkarakteropplevelser skape en egen bevegelseskomposisjon.

Der den akustiske musikken bruker lyd, vil eurytmisten arbeide frem det som lever av hørbart og uhørbart materiale til bevegelse.

Koreografisk arbeider eurytmistene alene eller i grupper, i geometriske eller frie komposisjoner, eller en kombinasjon av begge.

Historisk oppstod eurytmien i Europa på 1920-tallet, som en del av datidens fornyelse på alle kulturens områder, også innenfor dansekunsten.

En eurytmist arbeider innenfor en eller flere av følgende områder:

  • Friskapende kunstner, alene eller i et ensemble.
  • Kulturarbeider gjennom kursvirksomhet og foredrag.
  • Bevegelseskonsulent i arbeidslivet.
  • Eurytmilærer på en Steinerskole eller Steinerbarnehage.
  • Eurytmiterapeut i sosialterapeutiske sammenhenger, eks. sykehus og institusjoner.
  • Forsker i samarbeid med universitet eller høyskole.

 

Utdanning / kompetansekrav - Eurytmist

En fulltids eurytmiutdannelse er fireårig, i blant med et femte fordypningsår. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Eurytmist:


 

Jobbmuligheter - Eurytmist

Les mer om jobbmuligheter for yrket Eurytmist:

 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata.