Hva gjør en Frisør

Frisørfaget er et spennende og kreativt yrke, hvor man får umiddelbar respons fra kunden på godt utført arbeid.

Arbeidsplassene er i hovedsak knyttet til frisørsalonger, men kan også være knyttet til institusjoner, teatre, film og tv.

Frisørfaget har lange tradisjoner. Faget er i kontinuerlig utvikling, og har på nasjonalt og internasjonalt nivå utviklet en yrkesmessig status som gjør det lett for en frisør å arbeide i et internasjonalt miljø, med skiftende moter og trender, og å tilpasse seg andre lands lover og regler.

 

Arbeidsoppgaver

Daglig arbeid i frisørfaget er å utvikle dagsaktuelle frisyrer til hverdag og spesielle anledninger for barn, kvinner og menn, med forankring i kundens forutsetninger, behov og ønsker.

Arbeidet til en frisør består i å kunne kommunisere med kunden for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av eget arbeid, som er knyttet til følgende arbeidsoppgaver:

 • klipp av hår og skjegg
 • frisyreforming og make-up
 • hår- og hodebunnspleie
 • fargebehandlinger
 • strukturendringer
 • kommunikasjon, kundesamarbeid, veiledning og etikk
 • kommunikasjon og service mht. markedsføring av varer, tjenester og salg
 • drift (økonomisk forståelse, varehåndtering, resepsjonstjeneste etc.)

 

Etter avsluttet læretid og avlagt svenneprøve, er det mange muligheter innenfor faget:

 • opplæringsansvarlig
 • avdelingsleder/daglig leder
 • kursholder/instruktør hos en leverandør
 • styling av hår i forbindelse med foto til motemagasiner eller lignende
 • frisør/maskør innenfor teater, film eller opera

 

Personlige egenskaper - Frisør

Frisørfaget passer for deg som er kreativ og sosial. Du må like å omgås mennesker og ikke minst kunne kommunisere.

Du bør også ha sans for geometri og kjemi for å få til et godt sluttresultat.

Elever med stort fravær fra videregående skole, og manglende eksamener, vil ofte få problemer hvis de velger et yrke som frisør. I frisørens hverdag, er åpningstider, arbeidsplaner, skift og kundeavtaler de bærende elementene. De som velger faget må derfor ha evne til å respektere andres tid for å lykkes.

En god allmenn helsetilstand er en forutsetning. Som frisør står og går du hele dagen, og du bør ikke ha skjelett- eller muskelproblemer. Forebygg belastninger med allsidig trening og annen fysisk aktivitet, så reduseres sjansene for skulder og nakkeproblemer.

Frisørfaget legger vekt på opplæring i riktige arbeidsstillinger, og sammen med moderne utstyr og gode lokaler, gir dette gode forutsetninger for å unngå belastninger.


 

Utdanning / kompetansekrav - Frisør

Du kan enten velge offentlig utdanning på videregående skole eller på en privat frisørskole.

I tillegg til tiden på skole, skal du gjennom en læretid i en frisørbedrift.

Utdanningen avsluttes med at du avlegger en svenneprøve og får et svennebrev.

I korte trekk, består veien frem til et svennebrev av:

 • grunnopplæring på offentlig eller privat skole - (elev) fra 0,5 til 2 år
 • bedriftsopplæring - (lærling) fra 2 til 3,5 år, avhengig av tidligere skolegang
 • avsluttende praktisk svenneprøve

 

Det tar minimum fire år før du oppfyller kravene til å avlegge svenneprøven.

 

Mesterbrev

Gjennom mesterutdanningen, lærer du om ledelse, markedsføring, økonomi og yrkesteori. Dette er også nyttig for de som satser på en stilling som daglig leder.

Mestertittelen og -merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet.

For å få innvilget mesterbrev, kreves derfor både solid utdanning og praksis i faget. Vanligvis er dette bestått svennebrev og minst to års praksis, i tillegg til bestått utdanning.

 

Allmennfaglig påbygging

Med en allmennfaglig påbygging (ett år) på en videregående skole, kan du også fortsette utdannelsen ved universitet eller høyskole.

For mange er likevel den naturlige karrierevei å bygge på med fagene i mesterbrevutdanningen og/eller andre fag innen skjønnhet og velvære.


 

Egen bedrift

Dersom man skal kunne etablere egen virksomhet, eller lede en eksisterende virksomhet, kreves det ofte kunnskaper utover det man får ved å avlegge svennebrevet.

Mesterutdanningen gir felles, grunnleggende utdanning i ledelse, økonomi og markedsføring, samt i faglig ledelse, som er tilpasset frisørbedrifter spesielt.

 

Stylist/hårstylist

Mange velger å bygge på frisørutdanningen med ulike kurs for å bli stylist/hårstylist, det vil si en som jobber med sminke, klær og tilbehør og derfor behersker en mer helhetlig uttrykksform.

 

Les mer om studiemuligheter for yrket Frisør:

 

Jobbmuligheter - Frisør

Det finnes frisørsalonger overalt i hele landet, og det er generelt gode jobbmuligheter som frisør.

Som nevnt over, finnes det også en rekke muligheter for utvikling og videreutdanning.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Frisør:

 

Lønnsnivå - Frisør

Frisøryrket er i stor grad et prestasjonsyrke. Du må kunne få fornøyde kunder som ønsker å komme tilbake, og du må være effektiv, altså ha en viss omsetning hver dag.

Lønnssystemene i de fleste bedrifter er bygget rundt denne filosofien, og ulike provisjonslønnsystemer er svært vanlig.

Lønnsutviklingen i faget har vært god de siste årene. Gjennomsnitt årslønn for frisør var i 2019 360.240 kroner.

Enkelte kan tjene betydelig mer enn dette, men det kan også variere den andre veien. Dette er i noen grad avhengig av den enkeltes dyktighet og erfaring.

Tariffavtalen for frisørbransjen ivaretar det økonomiske sikkerhetsnettet gjennom garanterte minstelønner.


 

Lønn som lærling:

De fleste lærlinger har en læretid på to år. Det ene året er definert som opplæringsår, det andre er verdiskapingsår.

Lønnen for lærlinger er knyttet til verdiskapingstiden, men lønnen er delt slik at lærlingen får noe lønn i hele læretiden, også det første læreåret.

Lærlinger som har fullført VG2 – Frisørfag lønnes slik:

 • 1. året i bedrift: 40 % av laveste garantilønn for en svenn.
 • 2. året i bedrift: 60 % av laveste garantilønn for en svenn.

 

Husk: Dette er lønn under utdanning.

I tillegg, har lærlingen rett til lån og stipend fra Lånekassen, hvis han/hun fyller kravene for lærling.

 

Mer informasjon / linker