Hva gjør en trafikklærer

Trafikklærere driver profesjonell kjøreopplæring på personbil. En trafikklærer jobber i samspillet mellom mennesker, kjøretøy, trafikk og miljø. Dette yrket passer for deg som vil jobbe med mennesker og trafikksikkerhet.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

- Opplæring av personbilførere – førerkortklasse B.
- Opplæring om det tekniske og praktiske i bilen
- Undervise i trafikalt grunnkurs (på trafikkskole eller i offentlig skole)
- Du kan også bli føreprøvesensor og arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter over hele Norge. 

Med videreutdanning kan du kvalifisere deg til å drive opplæring i de andre førekortklassene. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole.

Personlige egenskaper - Trafikklærer

Det er viktig at du kan kommunisere med ulike typer mennesker. Som trafikklærer bør du opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Du vil kunne jobbe med personer som er 16 år og eldre.

Det er selvfølgelig en fordel om du er opptatt av bil og motor, men ikke et krav.
Det er krav om vandel og skikkethet, og din helse må innfri helsekravene tilsvarende kravene for førekortklasse D (buss). Dette må du kunne dokumentere når du søker Statens vegvesen om  autorisasjon/godkjenning som trafikklærer. Disse kravene gjelder uansett hvilken klasse du skal være trafikklærer for.

Mer om helsekravene kan du se her http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20040119-0298-015.html#4

Utdanning / kompetansekrav - Trafikklærer

Opptakskravene for studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg er det et krav om at du har hatt førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene per 1. august i opptaksåret. I Norge er det kun Høgskolen i Nord-Trøndelag som tilbyr utdanning som leder til trafikklærer.

Studievalg.no - Relaterte studier til Trafikklærer


Jobbmuligheter - Trafikklærer

Det er gode jobbmuligheter over hele landet. Det er muligheter for å jobbe med mange ulike mennesker og det er varierte arbeidsoppgaver som møter en trafikklærer.

KarriereStart.no - Temaside Trafikklærer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Trafikklærer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Trafikklærer

Lønnsnivå - Trafikklærer

Lønnen for trafikklærere varierer i forhold til din arbeidsinnsats, timepris, konkurransesituasjon og om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift.

Mer informasjon / linker

Debattforum for trafikklærere http://www.trafikklaerer.com/

Organisasjon for trafikkskoler http://www.trafikkforum.no/

Trafikklærerutdanning ved HiNT http://www.hint.no/studier/studie/index.php?S_OBJECTID=ABAAAAAKFIDG&sprak=no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner