Hva gjør en jordmor

Begrepet «jordmor» oppstod, fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet.

Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor». I dag kan både menn og kvinner være «jordmor», og benevnelsen brukes om begge kjønn.

Jordmor er en helseprofesjon. Jordmødre er sykepleiere med toårig spesialutdannelse.

De arbeider vanligvis ved fødeavdelinger på sykehus og bistår med fødselshjelp, svangerskapskontroll og oppfølging av mor og barn.

De siste årene er det ansatt mange kommunejordmødre, som gjør svangerskapskontroller og følger fødende under lengre transport til sykehus.

Jordmorens hovedoppgaver er å være tilstede og følge kvinner gjennom svangerskapet, bistå under fødsler og ivareta den nye familien i tiden som følger etterpå.

Mange jordmødre har kompetanse innen generell kvinnehelse og kan arbeide med alt fra prevensjonsveiledning for ungdommer til klimakterierådgivning.

Jordmorprofesjonen åpner også for å arbeide med forskning, undervisning og helseadministrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Ta i mot gravide til svangerskapskontroller og forberede paret på fødsel og tiden etterpå
  • Gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen.
  • Bistå under fødselen, gi ammeveiledning og informasjon i tiden etterpå

 

Personlige egenskaper - Jordmor

Det er viktig å kunne ta avgjørelser på egenhånd i akutte situasjoner.

Å arbeide som jordmor betyr ofte å jobbe på forskjellige tider av døgnet og i skiftende tempo.

En jordmor har mange oppgaver, og arbeidsdagen kan være variert, krevende og uforutsigbar.

Graviditet, fødsel og barseltid er begivenheter i livet som involverer store følelser, noe som krever både utholdenhet, empati og profesjonalitet av en jordmor.

Nøkkelegenskaper:


  • Tar selvstendig ansvar for normalt svangerskap, fødsel og barseltid
  • Ivaretar prevensjonsveiledning og forebyggende helsearbeid
  • Har spesialkunnskap om kvinners helse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 

Utdanning / kompetansekrav - Jordmor

For å kunne bli jordmor, må du ha utdannet deg som sykepleier og så videreutdannet deg med jordmor spesialisering.

Les mer om studiemuligheter for yrket Jordmor:

 

Jobbmuligheter - Jordmor

Her kan jordmoren arbeide:

  • Sykehus, på fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner.
  • I privat  helsesektor.
  • Med undervisning, forskning og helseadministrasjon.

 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Jordmor:

 

Lønnsnivå - Jordmor

Jobber man i det offentlige, følges det en fast tariff, og lønnen stiger med ansiennitet.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker