Hva gjør en barnelege

En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Barnelegens fokus er individer som er i vekst og utvikling, der familieforhold og sosio-kulturell bakgrunn ofte er av avgjørende betydning for individets helse.

Som barnelege, vil du i hovedsak arbeide med ikke-operativ virksomhet overfor barn og tenåringer. Tverrfaglig kontakt og samarbeid med kollegaer i primærhelsetjenesten og innen andre spesialiteter, og/eller med andre yrkesgrupper, er vanlig.

Faget omfatter i prinsippet de fleste medisinske fagområder og har ofte glidende overgang mot voksenmedisinen, spesielt når det gjelder funksjonshemninger og kroniske sykdommer.

Pårørende, som mellomledd og barnets advokat, setter spesielle krav til spesialistens mellom-menneskelige kontaktevne.

 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Barn og ungdom på sykehus har spesielle rettigheter og behov, og bør behandles på barnesentre.

Det er et tett samarbeid mellom barneleger og andre spesialister.

Faget er klassifisert som et såkalt «stort» fag i utdanningssammenheng, og har på bakgrunn av omfattende forskning, internasjonale og nasjonale standarder, samt utstrakt undervisningsaktivitet, et godt grunnlag for kvalitetssikring.


 

Personlige egenskaper - Barnelege

Som lege, må man være interessert i mennesker.

Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig.

Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi, må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen.

En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

En barnelege må forholde seg til grunnleggende spørsmål omkring liv, død og livskvalitet, med de krav det stiller til kommunikasjon og rådgivning.

 

Utdanning / kompetansekrav - Barnelege

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse.

I tillegg har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:

  • Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  • Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

 

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år, mens du jobber som lege.

Første delen er en praksisdel, med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten.

Etter dette, kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli barnelege, velger du spesialiseringen barnesykdommer.

Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli barnelege, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen:


 

Jobbmuligheter - Barnelege

Som barnelege, jobber du innenfor en barneavdeling, eller som spesiallege ved et sykehus uten egen barneavdeling.

Du kan også arbeide ved institusjoner for habilitering, forskning og undervisning.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships, og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside:

 

Lønnsnivå - Barnelege

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering, men legespesialister tjener generelt rimelig godt.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker