Hva gjør en ortopedisk kirurg

En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi.

Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.

Jobben handler om å utføre behandlinger, samt legge til rette for å lege skader i skjelett og muskler.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Som ortoped, vil du arbeide med både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger. Dette kan være skadekirurgi, samt bruk av hjelpemidler som proteser, for å gjøre pasienten mest mulig selvstendig i hverdagen.

Som et bredt felt, favner ortopedisk kirurgi over en rekke forskjellige sykdommer og skader i bevegelsesapparatet, både for barn og voksne. Eksempler på skader kan være bruddskader, slitasjeskader, svulster og muskelsykdommer.

Som ortoped, vil du også arbeide tett med andre spesialister og yrkesgrupper. Dette kan være fysioterapeuter, ortopediingeniører og sosionomer.

 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Avhengig av lokale forhold, vil den ortopediske kirurg ha arbeidsmessig grensesnitt mot en rekke andre hoved-og grenspesialiteter. De vanligste vil være radiologi, anestesi, kirurgiske grenspesialiteter, ulike indremedisinske grenspesialiteter, samt revmatologi, fysikalsk medisin, nevrologi og nevrokirurgi.

Ortopeder vil også ha relasjon til fagfelter som idrettsmedisin, og trygde og -forsikringsmedisin.


 

Utdanning / kompetansekrav - Ortopedisk kirurg

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år, mens du jobber som lege.

Første delen er en praksisdel, med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten.

Etter dette, kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli ortopedisk kirurg, velger du spesialiseringen ortopedisk kirurgi.

Les mer om studiemuligheter for yrket Ortopedisk kirurg:

 

Jobbmuligheter - Ortopedisk kirurg

De fleste ortopeder arbeider med diagnostikk og behandling ved offentlige sykehus.

Noen arbeider ved private institusjoner, som praktiserende spesialister eller innenfor trygde og- forsikringsmedisin.

Andre jobber med forskning, forebyggende virksomhet eller funksjoner hvor ortopedisk spesialitet er nødvendig eller ønskelig.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Ortopedisk kirurg:

 

Lønnsnivå - Ortopedisk kirurg

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering, men legespesialister tjener generelt rimelig godt.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker