Hva gjør en plastikkirurg

Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende muskelskjelettsystem.

 

De viktigste arbeidsområdene

  • Medfødte misdannelser
  • Traumatologi
  • Tumorkirurgi
  • Sårbehandling
  • Brannskader
  • Håndkirurgi
  • Rekonstruktiv kirurgi, samt estetisk kirurgi.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Plastikkirurgi er ikke begrenset til ett organ, men arbeider hovedsakelig med medfødte og andre defekter innen hud og muskel/skjelettsystemet.

Spesialiteten er en rekonstruktiv kirurgi som ønsker å gjenopprette såvel utseende som funksjon ved misdannelser og defekter etter skader og tumorkirurgi.

Da plastikkirurgen behersker en rekke kirurgiske teknikker, vil han/hun ofte være en god medhjelper for andre kirurgiske team. Plastikkirurgen samarbeider derfor jevnlig med andre spesialiteter.

Plastikkirurgi er en ren kirurgisk spesialitet og det stilles store krav til den kirurgiske utførelsen.

Plastikkirurgen bruker mange avanserte kirurgiske teknikker, og det kreves nøyaktig kjennskap til hud-muskel-skjelettsystemets anatomi. Kunnskap om blodforsyning er også en forutsetning for utførelse av faget.

Plastikkirurgen blir ofte møtt med urealistiske forventninger. Nøyaktig informasjon før behandling er derfor særdeles viktig.

Plastikkirurgien omfatter også estetisk kirurgi. Her står man ofte overfor etiske vurderinger om hva som er riktig å tilby pasienten av behandling. Under utdanningen legges det derfor stor vekt på å utvikle sunne holdninger.


 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Det plastikkirurgiske fagområdet grenser inn mot en rekke andre spesialiteter og grenspesialiteter i Norge, for eksempel øre-nese-hals, kjevekirurgi, generell kirurgi, øye, ortopedi og hud.

Noen inngrep er så sjeldne, og så kompliserte, at de kun kan utføres ved bestemte sykehus.

For eksempel, skal behandling av barn med leppe-, kjeve-, eller gane-spalter, kun foregå på Rikshospitalet eller ved Haukeland sykehus i Bergen.

Alle større brannskader i landet skal behandles av brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus.

Den sjeldne tilstanden "transseksualisme", hvor behandlingen består i å skifte kjønn hormonelt og kirurgisk, skal kun foregå ved Rikshospitalet.

Noen sykdommer, for eksempel enkelte medfødte misdannelser i hode- og ansikts-skjelettet, er så spesielle at de ikke behandles her i landet i det hele tatt, men henvises til spesialiserte sentre i utlandet.

 

Personlige egenskaper - Plastikkirurg

Som plastikkirurg, og lege generelt, må man være interessert i mennesker. Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig.

Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi, må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen.

En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

Det er plastikkirurgens oppgave å gjøre at all den informasjon om behandlingsmetoder og forventede resultater som utgår til publikum, er seriøs og faglig korrekt. Dette vil bidra til å rydde av veien misforståelser og urealistiske forventninger, som fra tid til annen synes å prege oppfatningen hos allmennheten, når det gjelder enkelte deler av vårt fagområde - særlig den estetiske kirurgi.


 

Utdanning / kompetansekrav - Plastikkirurg

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse.

I tillegg, har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:

  • Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  • Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

 

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år, mens du jobber som lege.

Første delen er en praksisdel med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten.

Etter dette, kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli plastikkirurg, velger du spesialiseringen plastikkirurgi.

Les mer om studiemuligheter for yrket Plastikkirurg:

 

Jobbmuligheter - Plastikkirurg

Plastikkirurgi er en regionsspesialitet. Det er fullverdige avdelinger i flere regioner, og målet er å få opprettet fullverdige plastikkirurgiske avdelinger i alle regioner. Størsteparten av sykehusstillingene vil være knyttet til disse avdelingene.

Enkelte spesiallegestillinger finnes også ved sentralsykehus i noen få fylker.

Det er en rekke plastikkirurger som jobber som privatpraktiserende spesialister, gjerne med egne private klinikker.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside:


 

Lønnsnivå - Plastikkirurg

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering, men legespesialister tjener generelt rimelig høyt.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker