Hva gjør en optiker

Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og tittelen er beskyttet.

Som andre helsepersonell, kreves det autorisasjon for å jobbe som optiker.

En hovedarbeidsoppgave for optikere er å foreta synsundersøkelser. Synsundersøkelsen har som formål å avdekke eventuelle synsfeil, behov for synskorreksjon, samt å avdekke unormale helse- og øyetilstander.

Optikere foreskriver briller og kontaktlinser.

Ved behov skal optiker henvise til lege eller øyelege.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i tradisjonelt optikerarbeid vil blant annet være:

  • gjøre synsundersøkelser
  • hjelper kunder med valg av innfatning (stil og farge) samt riktige kontaktlinser
  • tilpasse og kontrollere at brillefatninger sitter korrekt og ikke skader hudpartier på nese og bak ørene
  • instruerer kunden i riktig bruk og ivaretakelse av briller og kontaktlinser
  • forberede arbeidsordre for optiske laboratorier i forhold til sliping og montering
  • generelt arbeid i butikk og i forbindelse med produksjon av briller

 

Personlige egenskaper - Optiker

En optiker må ha evne til å lytte til en kundes ønsker og behov, og kunne formidle informasjon på en lettfattelig måte, slik at kunden forstår.

Nøyaktighet og teknisk innsikt er viktig.

Evnen til å kommunisere både til kundene, pasientene, kollegaer og samarbeidende yrkesgrupper er en god egenskap.

 

Utdanning / kompetansekrav - Optiker

For å bli optiker i Norge, tar du en treårig bachelorgrad i optimetri.

Opptakskravet er studiekompetanse.

Det er, etter fullført studie, gode muligheter for etter- og videreutdanning.

På Kongsberg tilbys i dag mange kurs og seminar. De fleste optikere fullfører egen kontaktlinseutdanning som påbygning. Det er i dag 2 ulike mastergradstilbud ved avdelingen.

Ulike bransjeinterne interesseområder har sine spesifikke kurs.

Les mer om studiemuligheter for yrket Optiker:


 

Jobbmuligheter - Optiker

For å jobbe som optiker, kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

De fleste optikere jobber i optikerforretninger, med synsundersøkelser og annet butikkrelatert arbeid.

Det er også arbeidsplasser for optikere ved hjelpemiddelsentraler, på sykehus, blant leverandørleddet, hos kjedene og innen utdanningen.

Det er gode jobbmuligheter for optikere i Norge. Det finnes optikere spredt over hele landet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Optiker:

 

Lønnsnivå - Optiker

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået. 

Lønn i denne bransje er oftest avtalt individuelt – dvs en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Velger en å flytte til de stedene der det er vanskeligst å få tak i fagpersoner vil nok lønnen være best.

 

Mer informasjon / linker