Hva gjør en apoteker

En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven.

Apotekeren har både ansvar for faglig drift, personalansvar, samt økonomisk drift. Han vil også formidle offentlig informasjon om legemidler, utstyr og lignende.

Apotekeren har autorisasjon som helsepersonell.

Som apoteker, vil du også arbeide med faglige oppgaver som en farmasøyt.

 

Personlige egenskaper - Apoteker

Det vil være behov for gode lederegenskaper, samt høy kompetanse innenfor det farmasøytiske fagfeltet.

Struktur, ærlighet, effektivitet og ansvarlighet er andre stikkord.

I tillegg, bør apotekeren evne å kommunisere, både med personalet og kunder.

 

Utdanning / kompetansekrav - Apoteker

Apotekeren må ha mastergrad i farmasi og tittelen provisorfarmasøyt.

Fra skoleåret 2009/2010, var det opptakskrav om generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2).

Les mer om studiemuligheter for yrket Apoteker:

 

Jobbmuligheter - Apoteker

Apotekeren jobber på apotek.

Etterspørselen etter farmasøyter er generelt stor, for apoteker noe lavere.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Apoteker:


 

Lønnsnivå - Apoteker

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering.

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

 

Mer informasjon / linker