Hva gjør en Animatør

Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animasjon i fjernsyn er i dag vanlig, og i tillegg representerer digitale media (Cd-rom, Internett, dataspill m.m.) en utfordring for utdanningsmiljøene. Det er knapt noe som begrenser en animatørs muligheter.

Man arbeider med animasjon som selvstendig uttrykk, og bruker animerte teknikker f. eks i nyheter, informasjon, reklame og underholdning. Den norske animasjonsbransjen er liten når en sammenlikner med andre mediemiljø i Norge, og bransjen rekrutterer medarbeidere med ulik bakgrunn.
 

Personlige egenskaper - Animatør

Animatører må være kreative og ha sans for det kunstneriske og skapende. Man må ha evnen til å arbeide med andre, siden svært få animatører jobber alene. Vanligvis jobber man som en del av et team hvor flere må arbeide sammen under ledelse av en regissør og en produsent. Animatører må også ha tålmodighet, siden animasjonsprosessen er svært tidkrevende og omfattende. 

Utdanning / kompetansekrav - Animatør

Man kan studere animasjon ved Høgskolen i Volda og ved Høgskolen i Hedmark som begge tilbyr en treårig bachelorutdanning innen animasjon.

Det finnes også flere kortere kurs og workshops ved andre høyskoler og private skoler.
 
Ved "Den Danske Filmskole" i Danmark finnes en fireårig utdanning innen animasjonsregi. Det finnes også en skole for klassisk tegnefilmanimasjon i Viborg. Ellers finnes det flere skoler som tilbyr utdanning innen animasjon ellers i utlandet.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Animatør


Jobbmuligheter - Animatør

I Norge har animasjonsbransjen vært i stor vekst det siste tiåret. Det finnes flere uavhengige animasjonsprodusenter i Norge, og det brukers animasjon i serier for fjernsyn og animert film for kino. Særlig innen internett og i dataspill-bransjen er etterspørselen økende. Hvis man er villig til å flytte utenlands vil etterspørselen etter animatører innen tegnefilm og dataanimasjon ofte være betraktelig større.

 

KarriereStart.no - Temaside Animatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Animatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Animatør

Lønnsnivå - Animatør

Svært mange animatører jobber selvstendig, så lønnsnivået er derfor ofte avhengig av hvor mye man jobber. Under fast ansettelse vil lønnsnivået kunne variere ut fra erfaring, ansettelsesforhold og kompetanse, men dersom man er dyktig kan man potensielt tjene svært godt. 

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner