Hva gjør en dirigent?

Som dirigent, leder du fremføringen til et kor eller et orkester, og du spiller en avgjørende rolle når det gjelder hvilke valg som tas rent kunstnerisk, for eksempel med tanke på tempo, intonering osv.

Andre navn på yrket er orkester- eller korleder. 

Vanlige arbeidsoppgaver for dirigenten:

  • planlegging av konserter og turnéer
  • prøver med koret/orkestret
  • gjennomføring av konserter
  • arbeid med repertoar og arrengement av musikkverk
  • rekruttering av nye medlemmer til koret/orkestret

 

Som dirigent må du regne med mye kvelds- og helgejobbing, og mye reisevirksomhet.

Dersom du skal jobbe med barn og unge, vil du bli bedt om å legge frem politiattest. 

 

 Personlige egenskaper - Dirigent

For å være dirigent, må du være svært musikalsk, ha god kjenskap til flere insturmenter og ha godt gehør. 

Du har pedagogiske evner, og kan lede, inspirere og motivere de andre i koret/orkestret. 

Det er også viktig med utholdenhet og samarbeidsevner. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Dirigent

Det finnes i dag åtte musikkonservatorier i Norge, men det er bare Norges musikkhøgskole som tilbyr studium i orkester- eller korledelse. Studiet er på bachelor- og mastergradsnivå.

Noen institusjoner tilbyr deltidsstudier i korledelse og ensembleledelse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Dirigent:


 

Jobbmuligheter - Dirigent

I Norge, finnes det få profesjonelle orkestre, men det finnes mange amatørorkestre, -kor og -korps som er svært gode.

Eksempler på profesjonelle orkestre er orkestret ved Den Norske Opera & Ballett, og Oslo-Filharmonien.  Mange dirigenter jobber med flere orkestre, kor og korps.

De fleste som studerer til å bli dirigenter har oppdrag i amatørmusikklivet parallelt med studiene, og amatørmusikklivet blir et viktig arbeidsområde også etter utdanningen.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Dirigent: