Hva gjør en Gallerist

En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler.

En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han eller hun kan representere, for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt. Mange forhandlere har spesialisert seg på en bestemt stil, periode, eller region.

Noen kunstnere driver gallerier i tilknytning til eget atelier, samtidig som de kan ta inn verker fra andre kunstnere.

Enkelte gallerister har så stor tiltro til enkelte kunstneres arbeider, at de tar på seg å være agenter for kunstneren. Dette innebærer i praksis enerett til å formidle verker fra denne kunstneren - men også forpliktelse til å promotere.

Galleristen kan med en slik ordning frigjøre kunstneren fra å selv måtte formidle verkene sine og oppsøke potensielle utstillere.

 

Utdanning / kompetansekrav - Gallerist

Det kreves ingen utdanning for å bli en gallerist. Mange gallerister har imidlertid en bachelorgrad i kunsthistorie bak seg, i tillegg til jobberfaring innenfor museer og andre gallerier.

Det er et lotteri å bli en vellykket gallerist, og derfor er man som gallerist først og fremst nødt til å ha en genuin og lidenskapelig interesse for kunst.

I tillegg, må galleristen forstå virksomhetssiden av kunstfeltet ved å følge med på trender i markedet.

De må også være økonomisk anlagt, fordi de er nødt til å regne ut innkjøpspris og estimert videresalgspris.

Les mer om studiemuligheter for yrket Gallerist:


 

Jobbmuligheter - Gallerist

Les mer om jobbmuligheter for yrket Gallerist:

 

Lønnsnivå - Gallerist

Galleristen baserer en stor del av inntekten sin på kjøpere av kunsten de formidler, noe som igjen avhenger av kunstnerens popularitet.

Noe fast lønnsestimat er derfor ikke satt, men forutsettes av hvor dyktig galleristen er til å skape interesse hos potensielle kjøpere og publikum.