Hva gjør en Inspisient

Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for at avtaler som produsenten har inngått blir holdt og at planer for produksjonen blir gjennomført i praksis. Hun er på prøven eller forestillingen og kan yte service og ordne praktiske ting for skuespillere og regissør. Inspisienten er som regel ansvarlig for prøveplanen, hvilke skuespillere som skal ha prøve når. Inspisienten er ansvarlig for at alle er på plass, når de skal. Inspisienten er også den ansvarlige for den praktiske avviklingen av de enkelte forestillingene.
Inspisienten sørger også for at alle nødvendige ting er i orden på scenen med hensyn til scenografi, kostymer, rekvisitter og spesialeffekter. På produksjoner med et visst omfang vil det i praksis si å sjekke med de ansvarlige på de forskjellige fagområdene. I motsetning til produsenten er inspisienten tilstede på prøven eller forestillingen hele tida.

Utdanning / kompetansekrav - Inspisient

Inspisienter er en egen profesjonell yrkesgruppe. Fra og med 1971 ble Norsk Teaterinspisientforening tatt opp som egen landsomfattende avdeling i Norsk Musikerforbund, nå Musikernes Fellesorganisasjon.

I Norge er Nordisk Insititutt for Scene og Studio (NISS) den eneste skolen i landet som tilbyr studier for å bli inspisient. Man kan også søke skoler i utlandet.

Studievalg.no - Relaterte studier til Inspisent


Jobbmuligheter - Inspisient

 

KarriereStart.no - Temaside Inspisent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Inspisent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Inspisent

Mer informasjon / linker

Ordet inspisient kommer fra latin, in og spicere, som betyr å etterse, undersøke noe (for å se om det er i orden).

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner