Hva gjør en Kantor / Kirkemusiker

En kantor er en kirkemusiker med minimum fire års høgskoleutdanning.

Kirkemusikeren er kirkens kunst- og kulturarbeider, og leder kirkens musikalske virksomhet. Hun eller han planlegger og gjennomfører det musikalske innholdet under gudstjenester, vielser, begravelser og andre kirkelige arrangementer.

Kirkemusikeren har også elever i orgelspill og andre musikkfag.

I tillegg, leder kirkemusikeren korarbeidet, arrangerer konserter og annen musikkvirksomhet i menigheten.

Kantor har også ansvar for samarbeid med kulturlivet ellers i lokalmiljøet.

Kantoren samarbeider med andre kirkeansatte, slik som presten, organisten, kirketjeneren og diakonen. 

En kantor som er ansatt i en domkirke innehar tittelen domkantor.

 

Personlige egenskaper - Kantor / Kirkemusiker

Som kantor, trenger man et godt utviklet musikalsk talent, og man bør også ha gode samarbeidsegenskaper og pedagogiske evner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kantor / Kirkemusiker

Man kan ta utdanning som kirkemusiker på bachelor- eller mastergradsnivå.

Det finnes ingen fastsatte krav til utdanningen for organister, men for å kunne jobbe som kantor må man minimum ha en bachelorgrad i kirkemusikk, med tillegg tilsvarende 60 studiepoeng innen musikk, kristendomskunnskap, kirkefag eller diakoni.

Kirkerådet vil også i noen tilfeller kunne godkjenne annen relevant utdanning.

I skoleverket, vil disse gradene kvalifisere til å jobbe som lærer, adjunkt og lektor. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Kantor / Kirkemusiker: 


 

Jobbmuligheter - Kantor / Kirkemusiker

Som kantor, er man ansatt i kirken. Det finnes flere kristne menigheter i Norge, og mange av dem ansetter kantor i forskjellige stillingsprosenter.

Den vanligste arbeidsplassen er Den norske kirke, hvor stillingen som regel er fulltid.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kantor / Kirkemusiker: 

 

Lønnsnivå - Kantor / Kirkemusiker

Som organist, tjener man mellom 279.200 – 337.800 kroner i året.

En kantor har en minstelønn på 340.400 – 400.500 i årslønn, avhengig av kompetanse, erfaring, ansiennitet og stillingsprosent.

 

Mer informasjon / linker