Hva gjør en lege

Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker.

Det norske ordet lege er avledet av verbet å lege, dvs. helbrede. I dagligtale, kan en lege også omtales som doktor, men dette er kun en riktig betegnelse dersom legen har tatt doktorgrad.

Lege er et av verdens eldste yrker og finnes i forskjellige former i nær sagt alle kulturer.

Medisinfaget, slik man kjenner det idag, har utviklet seg gradvis siden oldtiden.

De siste århundrene har legeyrket blitt svært spesialisert. En utdannelse som lege er en av de mest langvarige og kostbare utdannelser som finnes.

I det meste av verden er tittelen lege beskyttet, og forbeholdt personer med offentlig godkjennelse, som har fullført et studium i medisin, samt oppfyller visse andre betingelser.

I Norge er tittelen lege forbeholdt personer som har autorisasjon eller midlertidig lisens. Det kreves utdannelse tilsvarende cand. med. samt fullført turnustjeneste for å få autorisasjon i Norge.

De fleste leger arbeider ved sykehus.

Etter å ha gjennomført turnustjeneste og fått legeautorisasjon, kan man bli ansatt som assistentlege, som er en tidsbegrenset utdannelsesstilling.

Nå blir alle faste legestillinger ved sykehusene betegnet overlege. For administrativ overlegestilling og seksjonsoverlegestilling ble det tradisjonelt krevet doktorgrad (dr. med.), men det er ikke noe absolutt krav idag, selv om det foretrekkes, i hvert fall ved universitetssykehus.

 

Utdanning / kompetansekrav - Lege

Yrkesstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium tilgjengelig ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studentene har praksis, og en obligatorisk turnusperiode på et og et halvt år etter endt studietid.

Søkere til medisinstudier må ha studiekompetanse med en realfagskombinasjon.

Nye regler sier også at du kan få opptak på grunnlag av relevant erfaring, så det er lurt å sjekke opptaksreglene ved de aktuelle studiestedene.

Les mer om studiemuligheter for yrket Lege:

 

Jobbmuligheter - Lege

Les mer om jobbmuligheter for yrket Lege:

 

Lønnsnivå - Lege

Gjennomsnittlig lønn for utdannet leger pleier å være ganske rimelige, men lønnsnivået varierer etter hvilken retning man har valgt innenfor legeyrket og mengde opparbeidet erfaring.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

  • Helsedirektoratet - jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester: www.helsedirektoratet.no
  • Den norske legeforening - Norges største medisinske fellesskap, med over 40 000 medisinstudent- og legemedlemmer: www.legeforeningen.no