Hva gjør en Scenograf

Scenografen har det overordnede ansvar for en forestillings visuelle uttrykk, og skal beherske et bredt spekter av scene- og romkunstens uttrykksformer. 

I studiet legges det derfor stor vekt på ferdigheter i tekstanalyse, visuell kommunikasjon og presentasjonsteknikk. Formidling av visuelle konsepter gjennom tegninger, malerier, foto, modeller og digitale verktøy er sentralt i studiet. Samarbeidet med scenekunstens øvrige faggrupper gir studentene kunnskap om den kollektive prosess som former en forestilling.
 
Scenografen heter fremdeles scenograf i teater og tv, men i filmbransjen er yrket oftere kalt Production designer. Produksjonsdesigneryrket skiller seg egentlig noe fra scenografyrket ved at produksjonsdesignere har oftest ansvaret for hele innholdet i bildet, også rekvisitter og kostymer. Da samarbeider man i så fall med rekvisittøren og kostymesjefen. Produksjonsdesignere kan også være involvert i for eksempel utformingen av andre visuelle effekter i filmen i samarbeide med regissør og fotograf.
 
Scenografens oppgave er å tegne og lage modeller av hvordan scenen eller studioet skal se ut. Det er ikke scenografens oppgave å ta seg av den praktiske utførelsen av planene, men i noen tilfeller og ofte i mindre produksjoner gjør scenografen også dette.
 

Personlige egenskaper - Scenograf

Scenografen må være interessert i kultur, slik som teater, film, tv og dans. Man bør også ha sans for form og farge, og ha mye kreativitet og skaperevner. Svært mye av arbeidet utføres i samarbeid med andre, så man bør være innstilt på å jobbe sammen med flere yrkesgrupper.

Utdanning / kompetansekrav - Scenograf

Det tilbys studier innen produksjonsdesign ved Den norske filmskolen, og scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo og ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Mange norske scenografer har tatt utdanning i utlandet, og/eller har bakgrunn fra kunst- og håndverksskoler, kunstakademier og arkitektstudier.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Scenograf


Jobbmuligheter - Scenograf

Scenografer jobber på teater, innen film, tv, dans, opera og andre oppsetninger og produksjoner. operaen, på konserter og med film. De aller fleste jobber som frilansere, men noen institusjoner og tv-kanaler har også scenografer som er fast ansatt.

 

KarriereStart.no - Temaside Scenograf

KarriereStart.no - Stillingsannonser Scenograf

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sceneograf

Lønnsnivå - Scenograf

For fast ansatte teaterscenografer gjelder kr 317.980.- i startlønn og kr 404.465.- etter 14 års ansiennitet, i følge fagforeningen Norske Sceneinstruktører og Norske Scenografer. 

 
De som jobber frilans har anslagsvis mellom 371.700.- til 521.460.- i året, i følge Norsk filmforbunds tariffer.
 

Takk til / Kilder

Norsk Filmforbund: www.filmforbundet.no

Norske Scenografer: www.scenograf.no 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: