Hva gjør en geriatrisk sosionom

Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer i det daglige, du vil med en slik utdannelse være med på å sikre god livskvalitet for eldre mennesker.

Ofte jobber den geriatriske sosionomen i et tverrfaglig team, typisk sammen med lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og logoped.

Som geriatrisk sosionom bidrar du med veiledning til familie når det kommer til en eventuell innleggelse på institusjon, legger til rette for at eldre mennesker får bo hjemme så lenge det er mulig og setter de eldre i kontakt med de tilbudene som finnes tilgjengelig.

Personlige egenskaper - Geriatrisk sosionom

En sosionom må bry seg om mennesker, og bør være empatisk. Tålmodighet og gode kommunikasjonsevner kommer også godt med.

Utdanning / kompetansekrav - Geriatrisk sosionom

Sosionomutdannelsen er treårig og tilbys ved flere læresteder i Norge.

Studievalg.no - Relaterte studier til Geriatrisk sosionom

 

Jobbmuligheter - Geriatrisk sosionom

Geriatriske sosionomer jobber både i det offentlige og private.

KarriereStart.no - Temaside Geriatrisk sosionom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Geriatrisk sosionom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Geriatrisk sosionom

Lønnsnivå - Geriatrisk sosionom

Tall fra SSB viser at sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere i 2011 hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 35 500. Lønnsnivået vil variere med hvilken sektor du jobber i og hvor lenge du har jobbet.

Mer informasjon / linker

http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-geriatrisk-forening/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: