Hva gjør en mediedesigner

Mediedesign er et eget felt innenfor fagområdet media og kommunikasjon.

En mediedesigner driver med alt fra ideutvikling, design, bruk av program til markedsstrategi.

En mediedesigner utvikler ideer som skal kommunisere på en eller annen måte, for eksempel innen media og reklamebransjen, og setter dem til verks med kreativ visuell eller tekstbasert design. De skaper nye og kreative ideer, med tanke på ulike produksjons- og kommunikasjonskanaler.

En mediedesigner utvikler også ideer og strategier for hvordan man kan løse ulike oppgaver. 

Mediedesigneren arbeider mye med programvare og ulikt utstyr for å designe eller formidle. Vanlige arbeidsoppgaver er produksjon av tekst, bilde og lyd med fokus på design. Analyse av medier og markedet, med tanke på markedsstrategi, inngår også i mediedesignerens vanlige arbeidsoppgaver.

Det finnes mange ulike arbeidsfelt for mediedesigneren, fra det rent designmessige som for eksempel illustrasjon eller foto, til teknisk produksjon og markedsstrategi. Men ofte arbeider mediedesigneren innen alle disse områdene på ulike prosjekter.

 

Personlige egenskaper - Mediedesigner

En mediedesigner må først og fremst være kreativ, ha estetisk sans og ha evne til å tenke nytt.

De bør også være analytisk anlagte, løsningsorienterte og ha gode IKT kunnskaper.

 

Utdanning / kompetansekrav - Mediedesigner

En del videregående skoler tilbyr fag og linjer innenfor Media og Kommunikasjon.

På høyere utdanningsnivå, kan man ta ulike utdanninger som er relevante for mediedesign ved ulike spesialiserte høyskoler. Blant annet, kan man studere Digital Media Design ved Høyskolen i Telemark eller Media IKT og Design ved Høyskolen i Volda.

Les mer om studiemuligheter for yrket Mediedesigner:

 

Jobbmuligheter - Mediedesigner

Som mediedesigner, har man mange jobbmuligheter for eksempel innen reklame- og mediekommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning, animasjon, film og video produksjon, illustrasjon, grafisk design eller programutvikling.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Mediedesigner:

 

Lønnsnivå - Mediedesigner

En mediedesigner tjener som regel mellom 300 000 og 550 000 avhengig av arbeidsområde, erfaring og utdanningsnivå.

 

Mer informasjon / linker

NHO Grafisk er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for virksomheter i norsk grafisk bransje: www.nhografisk.no