Hva gjør en Garnframstiller

Fagoperatøren i garnframstilling jobber med å framstille nyskapende og tradisjonsrike granprodukter av høy kvalitet. Som garnframstiller må du ha kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal arbeides med på alle trinn i produksjonen.

Vanlige arbeidsoppgaver for garnframstilleren:

  • gjøre klart og forberede produksjon
  • vedlikeholde maskinene
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • sikre at kvaliteten på arbeidet alltid er av høy kvalitet

Tekoindustrien (tekstil- og konfeksjonsindustri) er en svært konkurranseutsatt industri, og i de siste tiårene har dette medført nedbemanning og utflagging av deler av norsk tekoindustri. Som konsekvens har bransjen utviklet seg mer mot produksjon av spesial- og nisjeprodukter.

Faget kan bygge på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller mekaniske fag, og har elementer felles med andre industri- og håndverksfag.

Som fagoperatør i garnframstilling har du godt håndlag, arbeider effektivt, nøyaktig og har evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans.

 

Utdanning / kompetansekrav - Garnframstiller

 For å bli garnframstiller så er det to år med teknologi og industrifag, på videregående, og så to år i bedrift med spesialisering innen industritekstilfaget, garnframstilling. 


Studievalg.no - Relaterte studier til Garnframstiller

Jobbmuligheter - Garnframstiller

Garnframstilleren er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, men det stilles høye krav til kompetanse for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy nok kvalitet

KarriereStart.no - Temaside Garnframstiller

KarriereStart.no - Stillingsannonser Garnframstiller

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Garnframstiller

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner