Hva gjør en Gjørtler

En gjørtler (metallstøper) støper og restaurerer messing- og bronsegjenstander, et tidkrevende håndverk med røtter langt tilbake i tid.

Støpeprosessen starter ved å lage avtrykk eller modell av en gjenstand. Metallet varmes opp til en temperatur på over 1000 grader før det fylles i støpeformene. Når metallet er avkjølt, tas den støpte gjenstanden ut av formen og overflødig metall som er festet til gjenstanden slipes bort.

Restaurering av lysekroner fra kirker, kopiering av kulturhistorisk viktige objekter eller reparasjon av interiørartikler for privatpersoner er eksempler på arbeidsoppgaver for en gjørtler.

Gjørtleren støper også nye produkter i form av enkeltgjenstander eller i små serier.

Som gjørtler, bør du være kreativ og finne løsninger på ulike oppgaver. Nøyaktighet, presisjon og sans for form og detaljer er viktig.

Siden restaurering av verdifulle antikviteter er et viktig arbeidsfelt, bør du være opptatt av kulturhistorie og kjenne de ulike stilartene.

 

Utdanning / kompetansekrav - Gjørtler

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Ett år på skole og tre år i bedrift. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Gjørtler:


 

Jobbmuligheter - Gjørtler

Gjørtleren arbeider vanligvis i små bedrifter, oftest i egen bedrift.

De få gjenværende gjørtlerverkstedene i Norge er enkeltmannsbedrifter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Gjørtler:

 

Lønnsnivå - Gjørtler

De fleste gjørtlere er selvstendig næringsdrivende og inntekten vil derfor variere.

Støper tjente gjennomsnittlig 462 120 kroner i året (SSB 2020).